Hoog tijd dat iedereen zijn lidgeld betaalt aan de nv België

Als ons land een voetbalclub was, dan zou een grote groep gratis meespelen. Het is geen toeval dat net de meest vermogenden systematisch aan hun verplichtingen ontsnappen en weigeren hun lidgeld te betalen. De huidige regering van neoliberaal rechts laat betijen en moedigt dit vluchtgedrag zelfs aan.

“De regering blinkt uit in nutteloze taksen”

Het blijft één van de hete hangijzers in de politiek. Weinig politieke fracties lijken echt werk te willen maken van rechtvaardige fiscaliteit, bij ons noch in het buitenland. Nochtans is het cruciaal om sociaal beleid te voeren. Een gesprek met Mehdi Koocheki, adviseur op de ABVV-studiedienst.

Werkzoekenden nog steeds de dupe

Deze regering duwt werkzoekenden keer op keer dieper in de put. Uitkeringen beperken in tijd? Dat werkt niet.

Abortus moet VOLLEDIG gedepenaliseerd worden

Het ABVV eist de volledige depenalisering van abortus. Wij eisen respect voor het recht op abortus in België en de absolute keuzevrijheid van de vrouw, zonder enige strafrechtelijke gevolgen.

Het stakingsrecht gaat ons allemaal aan

Algemeen secretaris Miranda Ulens kroop in haar pen en schreef een vlammend opiniestuk over de veroordeling van ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt.