Alle thema's

Nieuws

Actu Werelddag van verzet tegen armoede

Werelddag van verzet tegen armoede

Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen! Armoede bestrijden moet een echte prioriteit worden

Actu Nieuwe welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Nieuwe welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Een aantal sociale uitkeringen zijn aangepast aan de evolutie van de welvaart

Actu 'Langdurig werklozen worden richting OCMW geduwd’

'Langdurig werklozen worden richting OCMW geduwd'

In een interview met De Morgen waarschuwt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw voor harde besparingen en een uitholling van onze koopkracht

Persberichten

ABVV pleit voor versterkte en duurzaam gefinancierde sociale zekerheid

Het ABVV schuift 10 pistes naar voor om onze sociale zekerheid te verankeren, verbeteren en verdiepen. We verbreden de financieringsbasis met oog op ‘de sociale zekerheid van morgen’.

Minimumloon: ABVV laat zich niet afschepen met valse beloftes

Het ABVV geeft niet toe aan chantage en verwerpt de aalmoes die op tafel ligt, namelijk een schamele verhoging van het minimumloon met 1,1%. De onzekerheid en onduidelijkheid over verdere stappen, én het feit dat de werkgeversorganisaties deze minieme verhoging van het interprofessioneel minimumloon koppelen aan een ingreep op de opzegvergoedingen beantwoorden niet aan de legitieme verwachtingen van de werknemers. Wij blijven gaan voor een deftige verhoging van de laagste lonen.