Alle thema's

Nieuws

Actu Nieuwe indexsprong

Nieuwe indexsprong

De spilindex is overschreden. De uitkeringen en lonen worden aangepast zodat onze koopkracht behouden blijft

Actu Recht op maaltijdcheques bij betaald educatief verlof

Recht op maaltijdcheques bij betaald educatief verlof

Dankzij onze inspanningen bevestigt de RSZ dat een werknemer recht heeft op maaltijdcheques wanneer hij vorming volgt in het kader van betaald educatief verlof

Actu Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Bovenop de indexaanpassing worden de sociale uitkeringen aangepast aan de welvaart. Dankzij onze acties wordt de beschikbare enveloppe volledig besteed en verhogen alle minima