Alle thema's

Nieuws

Mensen in armoede zijn volwaardige burgers

Meer dan 30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen.

Iedereen moet meetellen

Veel, té veel mensen hebben moeite om rond te komen.

De wereld is weer wat ongelijker

Extreme rijkdom wordt gecreëerd op kap van miljoenen werknemers wereldwijd.

Persberichten

EVV en syndikale troïka ontmoeten Herman Van Rompuy

"Voor een sociaal Europa dat perspectief biedt aan de werknemers en de werklozen."

Werkgeversorganisaties: sputterende motor van de welvaart

Het pamflet van de werkgeversorganisaties vormt geenszins een basis voor een eco-solidaire relance waar onze economie nood aan heeft.