Alle thema's

Nieuws

Actu Te veel gehandicapten en profiteurs?

Te veel gehandicapten en profiteurs?

Doen uitschijnen dat te veel mensen onterecht een uitkering als gehandicapte ontvangen is een brug te ver. Doen uitschijnen dat het aantal "profiteurs" in Walloniƫ de helft hoger ligt dan in Vlaanderen is nog een brug verder

Actu Nieuw systeem sociale derdebetaler

Nieuw systeem sociale derdebetaler

Personen die financieel en/of sociaal minder krachtig zijn, betalen enkel nog remgeld bij de huisarts

Actu Arbeidsongevallen: 10 nuttige tips

Arbeidsongevallen: 10 nuttige tips

Jongeren zijn veel vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval dan hun oudere collega's. Onze tips helpen je ongevallen te voorkomen

Persberichten

Kwaliteitsvolle re-integratie voor langdurig zieken: bal ligt in kamp regering

Het ABVV is verheugd over het unaniem advies van de sociale gesprekspartners dat nu is uitgebracht door de Nationale Arbeidsraad. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht die garanties inhouden voor een kwaliteitsvolle re-integratie. Het is nu aan de regering om dit uit te voeren.

Opnieuw besparingen op de kap van zieke werknemers: aanpassing van ziekte-uitkering bij gedeeltelijke werkhervatting goedgekeurd

Vanaf 1 april 2018 zal de meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan het werk hervatten een lagere ziekte-uitkering ontvangen dan vandaag.