Linx+, partner in vrije tijd van het ABVV, zoekt een:

educatief medewerker m/v/x

Je hebt interesse in arbeiderscultuur, sociale geschiedenis en de hedendaagse vertaling ervan. Je hebt de sociaal-culturele methodiek in de vingers en kan overweg met een kritisch vrijwilligerspubliek. Je kan maatschappelijke thema’s in klare taal omzetten naar educatieve pakketten en ze groepsdynamisch brengen. Online media hebben geen geheimen meer voor jou.

Linx+ vzw is de sociaal culturele partner in vrije tijd gelinkt aan het ABVV. Met haar laagdrempelig en eigenzinnig sociaal-cultureel aanbod vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur, draagt Linx+ haar (g)rood(t) geweten uit!

Wij zoeken een educatief medewerker voor het kwalitatief versterken van Linx+ als sociaal culturele vereniging, werkend met afdelingen in alle Vlaamse provincies:

 • Je populariseert maatschappelijke thema’s en maakt educatieve pakketten en producten voor een breed publiek.
 • Je geeft het vrijwilligersbeleid verder vorm.
 • Je verzorgt de promotie, publiciteit en de informatiekanalen.   

Profiel

 • Je herkent jezelf in de doelstellingen van het ABVV.
 • Je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs, bij voorkeur van een agogische of sociale richting, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt interesse in maatschappelijke thema’s en de sociaal-culturele dimensie ervan.
 • Je analyseert en synthetiseert vlot informatie.
 • Je voelt je thuis bij een kritisch vrijwilligerspubliek van alle leeftijden. Je hebt ideeën en/of een zicht op nieuwe vormen van verenigingen die een nieuw publiek aanspreken. Je kan thema’s omzetten naar educatieve pakketten en ze groepsdynamisch brengen. Ervaring met vormingswerk of sociaal cultureel verenigingswerk is een pluspunt.
 • Je werkt graag in team. Je plant je eigen werk. Je organiseert graag, ook de praktische aspecten van een evenement.
 • Je bent heel contactvaardig. Je schrijft heldere teksten en hanteert een eenvoudig taalgebruik. Je beschikt over een theoretische en praktische bagage rond communicatie verworven via opleiding of ervaring.
 • Je beheerst Office .

Taken

Je populariseert maatschappelijke thema’s voor een breed publiek. Linx+ kiest voor thema’s met een vakbondslink zoals armoede, sociale zekerheid, ecologie, derde wereld, werkbaar werk voor alle leeftijden. Je zet de thema’s om naar educatieve pakketten, publicaties, sensibiliseringsacties…. op maat van onze afdelingen en lokale werkingen.

Je geeft het vrijwilligersbeleid verder vorm via een actieplan gaande van rekrutering/onthaal tot exit. Je werkt aan verjonging en nieuwe vormen van verenigingen.   Je bouwt de vorming van vrijwilligers uit en geeft daarbij zelf ook vorming. Je ondersteunt onze Anders Bekeken-gidsen.

Je verzorgt promotie en publiciteit via een communicatieplan per product. Je ontwerpt diverse promotieproducten, mee in functie van publiciteit  voor onze lokale werkingen. Je staat in voor het project Bewogen Fotografen.  

Je informeert de Linx+ leden via website, e-zine, medewerkerssite.  De nieuwsbrief vormt het bindmiddel met de vrijwilligers.

Je bouwt de personeelsvorming verder uit met een startersopleiding afgestemd op de beginnersnoden en het onthaal in de subregio. Je detecteert behoeften bij gewestelijke medewerkers en zet ze mee om in een jaarlijks VTO plan. Je werkt daarvoor samen met de dienst P&O.

Je werkt in een goede teamgeest mee aan het praktisch organiseren van evenementen en initiatieven van Linx+.

Je rapporteert intern naar de coördinator Linx+.

Aanbod

 • een voltijds contract van onbepaalde duur
 • loon volgens ABVV-barema
 • opleiding en ondersteuning door de organisatie
 • andere extra-legale voordelen
 • een prettige werksfeer
 • standplaats Brussel

Solliciteren

Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 24/02/20 naar t.a.v. Evelien Stragier naar PenO@vlaamsabvv.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in de week van 02/03/20. De tweede selectieronde bestaat uit een screening door Ascento in de week van 09/03/20.

Bijkomende inlichtingen: 02/506.82.62