Coördinator Linx+

 

Linx+ vzw is de sociaal culturele partner in vrije tijd gelinkt aan het ABVV. Met haar laagdrempelig en eigenzinnig sociaal-cultureel aanbod vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur, draagt Linx+ haar rood geweten uit.

De coördinator Linx+ (V/M) stuurt de werking aan met het oog op het realiseren van de missie en de beleidsdoelstellingen van Linx+. Hij/zij biedt de nodige inhoudelijke en zakelijke ondersteuning  van de diverse Linx+ teams en de vrijwilligersafdelingen in hun dagelijkse werking.

Meer weten: www.linxplus.be

Profiel

 • Je herkent jezelf in de visie en waarden van Linx+ en het ABVV.
 • Je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs, bij voorkeur van een agogische of sociale richting, of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring met sociaal-cultureel werk is een pluspunt.
 • Je bent sterk in het aansturen en enthousiasmeren van mensen en teams en bewaakt de samenwerking. Daarbij stimuleer je Linx+ medewerkers in hun individuele professionele ontwikkeling.
 • Je werkt graag resultaat- en doelgericht, weet te plannen en bent in staat om zorgvuldig te rapporteren over de voortgang van het inhoudelijk en zakelijk beleid.
 • Je bent sterk in strategisch en tactisch denken van waaruit je de visie en strategisch beleid voor Linx+ op de middellange termijn mee vorm geeft.
 • Je werkt oplossingsgericht, bent proactief en durft beslissingen nemen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een professioneel netwerk binnen en buiten de organisatie dat een meerwaarde betekent voor de realisatie van de doelstellingen.
 • Je hebt een vlotte pen, bent ICT-vaardig en kan cijfermatig redeneren.

Taken

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en opvolging van het beleidsplan en zakelijk plan van Linx+.
 • Je bewaakt de uitvoering van het zakelijk plan, zorgt voor een periodieke rapportering aangaande de realisatie ervan en verzorgt de contacten met de stakeholders.
 • Je organiseert de nodige ondersteuning van de gewestelijke Linx+ teams en de vrijwilligersafdelingen.
 • Je coördineert de werking van het landelijk team en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten.
 • Je voert als direct leidinggevende het personeelsbeleid uit ten aanzien van je medewerkers.
 • Je neemt op een actieve manier deel aan overlegfora en zorgt voor de vertegenwoordiging van Linx+ op centraal niveau.
 • Je rapporteert over de activiteiten van de dienst aan het bestuur van Linx+ vzw of diens afvaardiging.

Aanbod

 • een voltijds contract van onbepaalde duur
 • loon volgens ABVV-barema
 • opleiding en ondersteuning door de organisatie
 • andere extra-legale voordelen
 • een prettige werksfeer
 • standplaats Brussel

Sollicitatieprocedure

Je stuurt je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 12 november 2019 naar Evelien Stragier, Stafmedewerker P&O, Hoogstraat 42, 1000 Brussel of via e-mail (bij voorkeur) naar PenO@vlaamsabvv.be. Bijkomende inlichtingen: 02 506 82 62

 

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap of origine