2013

Brochure eindeloopbaan 2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Deze brochure overloopt de mogelijkheden om minder te werken of te stoppen met werken op't einde van je loopbaan: werkloosheid met bedrijfstoeslag, arbeidsduurvermindering, tijdskrediet, canada dry, pensionering,...

Brochure Die van de vakbond

Die van de vakbond

Portretten van werknemers -  delegees, gewone mensen zoals jij, die dag na dag in de weer zijn om de noden of de problemen die jij in je bedrijf hebt, op te lossen.

Brochure Eindeloopbaanmenu 2013

Eindeloopbaanmenu 2013

Handige overzichtstabel voor oudere werknemers met alle regels en bedragen ivm werkloosheid, brugpensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, landingsbaan, pensioen.  

Brochure Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Je rechten bij zwangerschap, moederschaps-verlof, vaderschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof... aangepast aan de nieuwe bedragen en nieuwe regels voor je pensioenberekening.

Brochure Wegwijs in tijdskrediet 2013

Wegwijs in tijdskrediet

Tijdskrediet met en zonder motief, landingsbanen,... Deze brochure belicht alle mogelijkheden om je loopbaan te onderbreken. Let op! Sinds 2015 gelden nieuwe regels.   

Brochure Socio-economische barometer 2013

Sociaal-Economische Barometer

Deze brochure geeft je een bevattelijke samenvatting van de grote trends en de belangrijkste cijfers van de Belgische en Europese economie. We tonen aan dat de blinde bezuinigingen economisch contraproductief zijn en sociaal dramatisch.
Download English (pdf)

Brochure Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

In deze brochure tonen we aan dat de flexibiliteit bij ons, t.o.v. andere Europese landen, al groot is, de laatste jaren toeneemt en er geen reden is om onze zwaarbevochten arbeidsreglementering verder te ontmantelen.

Brochure Nanomaterialen

Gezondheid op het werk: voorzorgsbeginsel voor nanomaterialen

Deze brochure vertelt je wat nanomaterialen zijn en hoe werknemers zich kunnen beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen voor hun gezondheid