juni 11 2019

Fair Mobility conferentie

Aandacht voor eerlijke mobiliteit groeit. Eerlijke mobiliteit zorgt dat de werknemer die over de grens werkt beloond wordt zoals dat hoort, maar ook op de juiste plaats sociaal verzekerd is en belast wordt.

mei 24 2019

Global strike for future: Make Noise For Climate

Op vrijdag 24 mei, 2 dagen voor de verkiezingen, wordt er opnieuw door Youth For Climate een wereldwijde klimaatstaking georganiseerd. Deze keer sluit men af met een heus festival.

mei 14 2019

Nationale actiedag voor koopkracht, tegen ongelijkheid

De strijd gaat door voor meer koopkracht en tegen de veel te strakke loonnorm die elke aanzienlijke loonsverhoging fnuikt. De minimumlonen moeten op een serieuze manier omhoog.

mei 12 2019

Right(s) now - Mars voor klimaat en sociale rechten

Op enkele dagen van de verkiezingen laten we samen met burgerbeweging Hart boven Hard onze stem horen.

mei 1 2019

1 mei 2019: #vollenbakrood!

Het Feest van de Arbeid is de feest- en actiedag van de arbeidersbewegingen. Schaar je vollenbak achter de rode vlaggen op straten en pleinen, bij optochten en evenementen.

april 29 2019

Studiedag 'Gelijkheid-Solidariteit-Waardigheid'

Op 29 april buigen we ons, samen met Socialistische Mutualiteiten en Solidaris over de toenemende ongelijkheden in de samenleving.

april 26 2019

Betoging - Europa voor de mensen

Vakbonden van heel Europa manifesteren op 26 april voor de uitbouw van een beter en eerlijker Europa.

april 24 2019

Stop criminalisering sociale acties

De criminalisering van vakbonden en syndicale acties moet stoppen. Afpraak op 24 april aan het Antwerpse Hof van Beroep.

RSS (Opent een nieuw venster)