De Algemen Centrale zoekt een

(Adjunct) diensthoofd premies en vergoedingen (v/m)

De Algemene Centrale van het ABVV is de grootste arbeiderscentrale binnen het interprofessioneel ABVV. Zij verdedigt de werknemers van een vijftigtal sectoren zoals de bouwnijverheid, de scheikunde, de schoonmaak, de dienstencheques, de textiel, het glas, de bewaking, de social-profit,…

Uw functie

 • Opvolging en voorbereiding van het werk voor de sectorale onderhandelingen op vlak van aanvullende vergoedingen, tweede pijler;

 • Het maken van een economische financiële analyse van de jaarrekening van de respectievelijke fondsen;

 • Contacten onderhouden met het Fond voor Bestaanszekerheid en de Sociale fondsen en hun relatiebeheerders

 • U hebt de leiding over een 10-tal medewerkers;

 • Verwerken en controleren van administratieve enfinanciële procedures in de dienst;

 • Het opmaken van de ontwerpbegrotingen;

 • Het opmaken van de financiële jaarverslagen, statistieken die in de balans worden gepubliceerd;

 • Het informeren van de controlecommissie ;

 • Samenwerken met externe en interne audit diensten zoals, bedrijfsrevisoren, de AC, ABVV federaal en de gewestelijke afdelingen;

Uw profiel:

 • U heeft een bachelor/master in een financiële, economische of juridische richting, of gelijkwaardig door ervaring ;

 • U heeft minimum 5 jaar ervaring binnen een administratieve functie;

 • U bent zeer communicatief en resultaatgericht;

 • U heeft een grote verantwoordelijkheidszin en werkt nauwkeurig;

 • U werkt graag in teamverband en stelt zich flexibel op;

 • U heeft een goede kennis van het Frans zowel schriftelijk als gesproken;

 • U heeft belangstelling voor de sociale kwestie in het algemeen;

 • U heeft een degelijke kennis van de Microsoft Office-toepassingen;

Geïnteresseerd?

Stuur ons uw curriculum vitae en motivatiebrief per mail ten laatste op 26 april 2017 naar jobs@accg.be of per briefwisseling naar de Algemene Centrale van het ABVV t.a.v. De Voorzitter Werner Van Heetvelde, Hoogstraat 26/28 – 1000 Brussel.

Meer info op www.accg.be

Je vaardigheden en competenties zijn belangrijker dan je geslacht, leeftijd, handicap of origine.