Doelstelling zero kanker op de werkplek - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk draait dit jaar om de verwijdering van gevaarlijke stoffen op het werk (Internationaal Vakverbond - IVV).

Bedrijven moeten de mensenrechten respecteren

Samen met tal van andere organisaties vragen we een Belgische wet die bedrijven verplicht de mensenrechten en het milieu te respecteren.

Niemand blijft achter - brieven aan delegees

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019 zullen bepalend worden voor de komende jaren. Het is meer dan ooit belangrijk om voor een omslag te zorgen in het politieke landschap. We schreven 7 brieven aan onze delegees waarin we onze toekomstplannen uit de doeken doen.