Zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers

Zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers

In een eerste algemene reactie op het zomerakkoord van Michel, is het ABVV vernietigend voor het werk van deze regering.

In deze begroting is er nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel.

In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake te zijn van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is onbegrijpelijk temeer omdat er daardoor minder bijdragen zullen zijn aan de openbare financiën. De overheidsschuld neemt dus verder toe door nieuwe cadeaus in de vorm van lagere vennootschapsbelastingen. Dat is onaanvaardbaar omdat daar peanuts als compensatie tegenover staan. Het is voor de bedrijven louter incasseren, zonder tegenprestatie.

En het paradepaardje, de belasting op de effectenrekening is een louter homeopathische ingreep die enkel de schijn van een vermogensbelasting ophoudt. En wie kan beleggen in aandelen en risicokapitaal zal minder roerende voorheffing betalen, wat opnieuw in het voordeel speelt van vermogenden, niet van de zogenaamde middenklasse.

Daarentegen

  • wordt er aan de werknemers nog meer flexibiliteit opgelegd;
  • brengt de herinvoering van de proefperiode meer onzekerheid voor zij die starten in een job;
  • betekent een uitbreiding van de flexijobs, minder sociale rechten voor werkenden en minder inkomsten voor de sociale zekerheid;
  • staat een uitbreiding van nacht- en zondagswerk haaks op werkbaar werk;
  • en wordt het statuut van het overheidspersoneel verder afgebouwd. De regering zet hiermee een regelrecht aanval in op de vaste benoemingen bij de openbare diensten…

 

Opnieuw stelt het ABVV vast dat het evenwicht ver te zoeken is. Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd. Integendeel, zij worden op hun wenken bediend terwijl  werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden, jongeren… hun sociale bescherming, werkomstandigheden, en koopkracht zien afnemen.

Het donkerblauwe DNA van deze regering begint zijn  tol te eisen. Dit zomerakkoord is niet om over naar huis te schrijven. Onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering.