Ziek zijn is geen keuze: actie openbare diensten

Ziek zijn is geen keuze: actie openbare diensten

Ziek zijn is geen keuze en ziektedagen zijn geen verlof. Dat leggen we graag uit aan ministers Vandeput en Jambon. Want ze hebben het duidelijk niet begrepen.

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en de gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen.

De regering raakt daarmee opnieuw aan het personeel in publieke diensten en bijzondere korpsen.
Statuten worden verder uitgehold.

Er is geen enkel respect meer voor de mensen die in overheidsdiensten, hoven en rechtbanken, bij politie, brandweer en defensie het beste van zichzelf geven.

Na de herhaaldelijke aanvallen en gebroken beloftes is de afschaffing van het ziektekapitaal voor ons meer dan de druppel.


Op 28 september verenigen we daarom onze krachten met een sterke mobilisatie in Brussel. We trekken naar de ministers en luiden de alarmbel.