Zevende Tax Justice Day

Zevende Tax Justice Day

Net zoals vorige jaren organiseren het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) een 'Tax Justice Day', de dag van de rechtvaardige fiscaliteit. Het ABVV is lid van deze netwerken en ondersteunt deze dag ten volle.

De bedoeling is een progressief tegenwicht te vormen voor de wel zeer liberale ‘Tax Freedom Day’, een concept dat in de media (al te) ruim aan bod komt. Dat is dan de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag nadien werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte.

De Tax Justice Day wil onderstrepen hoe belangrijk het wel is om belastingen te innen. Belastingen zijn een grote bron van inkomsten voor de overheid, die daarmee haar collectieve dienstverlening kan financieren, in het belang van de hele bevolking.

Dit jaar zal de Tax Justice Day in het teken staan van fiscale transparantie. Hieraan worden drie eisen gekoppeld, waarvan één op Belgisch en twee op Europees niveau:

1. Maak een einde aan belastingparadijs België

Door de financiële crisis is de automatische uitwisseling van financiële informatie tussen banken en belastingdiensten wereldwijd in een stroomversnelling terechtgekomen. België doet mee aan deze uitwisseling voor rekeninghouders die niet hun domicilie in België hebben.

Maar het bankgeheim bestaat nog altijd voor rekeninghouders die wel officieel in ons land wonen. Wie niet te nauw in contact wil komen met de fiscus, doet er dus goed aan om een rekening te openen in België en niet in het buitenland.

2. Verplicht fiscale informatie land per land

Belastingparadijzen bieden multinationals onbeperkte mogelijkheden om belastingen te ontwijken. Om dit te vermijden moeten transnationale ondernemingen worden verplicht om land per land informatie te publiceren over hun omzet, aantal personeelsleden, winsten en betaalde belastingen.

Die informatie moet helpen om de mechanismen bloot te leggen die belastingontwijking mogelijk maken en om de bedrijven te belasten in de landen waar ze hun activiteiten hebben. De talloze fiscale aftrekposten voor grote bedrijven moeten sterk worden beperkt of worden afgeschaft.

3. Ontmasker de grote fraudeurs

Uit datalekken is duidelijk gebleken hoe bedrijven en vermogende individuen op grote schaal kapitaal aan het zicht van de fiscus kunnen onttrekken door schijnvennootschappen op te richten in belastingparadijzen. Via zulke vennootschappen kan men anoniem zaken doen of financiële verrichtingen uitvoeren.

Belastingen hierop heffen is onbegonnen werk als een bankrekening wordt beheerd door een anonieme brievenbusfirma. Daarom zijn er wereldwijde transparante bedrijvenregisters nodig. In die registers moeten de ware eigenaren van bedrijven en stichtingen terug te vinden zijn.

Actie

  • Tijdens de ochtenspits worden pamfletten uitgedeeld aan alle grote stations. Er wordt geen centrale actie georganiseerd.
  • Volg het FAN via hun facebookpagina voor updates en meer nieuws.