Actu Werelddag van verzet tegen armoede

Werelddag van verzet tegen armoede

Vakbond ABVV | Werelddag van verzet tegen armoede

Het Belgisch Netwerk Armoede­bestrijding organiseerde zondag 16 oktober een actiedag tegen armoede in Brussel. Het ABVV betoogde mee.

 

De actiedag stond in het teken van armoede bij kinderen en jongeren: meer dan 1 op 6 van de kinderen en jongeren in België (of 16%) leeft in armoede! 16% van de kinderen en jongeren maakt dagelijks mee dat er binnen het gezin onrechtvaardige keuzes gemaakt moeten worden: “Koop ik de schoolboeken voor mijn kind of toch maar eerst de medicijnen voor mezelf?" Dit is onaanvaardbaar, want België is een rijk land! 

 

Onze eisen

We pleiten voor een maatschappij die instaat voor een rechtvaardige verdeling en democratische toegang tot de materiële, immateriële en natuurlijke rijkdommen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat armoede niet in stand wordt gehouden. Het is de enige manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
 

 1. De laagste inkomens moeten omhoog
  Ieder gezin moet beschikken over een toereikend inkomen dat hen in staat stelt om waardig te leven.
   
   
 2. Toegang tot kwaliteitsvolle diensten
  Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen in armoede, worden uitgesloten van diensten die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling en welzijn. Een gezonde voeding, een kwalitatieve woning, toegang tot energie, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit,…. Allemaal bouwstenen voor een waardig leven, maar voor velen geen vanzelfsprekendheid. 
   
   
 3. Toegang tot de arbeidsmarkt
  Werk is een belangrijk middel om uit armoede te geraken indien het werk voldoet aan bepaalde voorwaarden: het aanbod moet realistisch zijn en op maat, er moet voldoende ondersteuning geboden worden in een veilige omgeving, het contract moet duurzaam zijn en het inkomen toereikend.