Vul de enquête in rond digitalisering

Vul de enquête in rond digitalisering

Robotisering. Automatisering. Digitalisering. Het Europees Vakverbond wil via een enquête weten wat jij er als werknemer of delegee van denkt.

Vul de enquête 'Werknemersinspraak: de sleutel naar billijke digitalisering' in.

Het EVV heeft een project op gang gebracht dat loopt tot in 2018 en dat de stem van werknemers en vakbonden kracht bij zet in het openbaar debat over digitalisering. Één van de modaliteiten van dit project is een ondervraging via een online-peiling van vakbondssecretarissen, werknemers en militanten.

Doel is aan de hand van deze peiling zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de voornaamste sociaal-economische uitdagingen van gedigitaliseerd werk en van de nieuwe technologieën en dus deze spelers te vragen naar hun mening en terreinervaringen.

De vragen gaan onder meer over:

  • thema’s die verband houden met de digitalisering en die al besproken zouden zijn in de overlegorganen (voor de delegees) of in de organisatie (voor de leden van de vakbonden);

  • eventuele (vakbonds-)initiatieven (werkgroep, CAO, bedrijfsovereenkomst), de uitdagingen;

  • overheidsbeleid inzake digitalisering (vragen voor de leden van de vakbondsstructuur);

  • goede en slechte praktijken;

  • begrip van digitalisering en invloed ervan op werk en werkgelegenheid.