Actu Voorrang aan werk en duurzame groei

Voorrang aan werk en duurzame groei !

Vakbond ABVV | Actiedag VOOR een sociaal Europa,TEGEN blinde besparingen!

Woensdag 15 december voerde het ABVV samen met het EVV en de andere Belgische vakbonden actie VOOR een sociaal Europa en TEGEN blinde besparingen.

Een 500-tal militanten kwamen samen voor een symbolische actie rond het hoofdkwartier van de Europese Commissie.

Er werd niet alleen in Brussel geprotesteerd, overal in Europa waren er protestacties tegen de bezuinigingen die nefast zijn voor de economie en de mensen.

 

Onze eisen:

 

Vakbond ABVV | actie 15 december 2010

 

Vakbond ABVV | actie 15 december 2010

Vakbond ABVV | actie 15 december 2010

 

NEEN aan een economisch beleid dat door speculanten opgedrongen wordt

In plaats van de oorzaken van de financiële crisis aan te pakken (de speculatieve markten en de onverantwoordelijke banken) pakt Europa de werknemers en de uitkeringstrekkers aan. Europa eist een blind en asociaal bezuinigingsbeleid in alle lidstaten. Europa vraagt met aandrang een algemene loonmatiging.

 

Het ABVV stelt dat een Europese economische “governance" iets anders moet zijn! Wij willen dan ook onze zeg hebben.

 

Het Belgisch EU-voorzitterschap loopt ten einde. Samen met het EVV (het Europees Vakverbond) wil het ABVV als volwaardige gesprekspartner beschouwd worden om het proces inzake economische “governance" te kunnen opvolgen; dit belangt in de eerste plaats immers de werknemers aan.

 

We moeten uiterst waakzaam blijven, we moeten de sociale monitoring aanhouden, er is een duurzame economische groei nodig. Hierbij moeten de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden centraal staan, zij hebben recht op toegankelijke openbare diensten, op kwaliteitsvolle banen!

 

JA aan een ecosolidair relanceplan

Het nieuw economisch beleid moet een ecosolidair relanceplan naar voor schuiven. Dit plan moet de huidige jobs behouden, ze duurzaam maken en moet ook nieuwe, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte banen scheppen.

 

Binnen de Groep van 10 (werkgevers en vakbonden) onderhandelt het ABVV momenteel over een interprofessioneel akkoord, IPA, dat dan straks als kader kan dienen voor de sectorale onderhandelingen. Kwaliteitsvolle banen en de verbetering van de koopkracht staan hierbij centraal!

 

We herinneren er ook aan dat, als de impact van de crisis in België beperkt gebleven is, dat te danken is aan ons sociaal zekerheidsmodel, de automatische loonindexering en de minimumlonen.

 

NEEN aan loondumping, NEEN aan blinde bezuinigingen

Het ABVV eist van Europa een ander economisch beleid : Europa moet zorgen voor een relance, in plaats van harde besparingen op te leggen aan diegenen die niet verantwoordelijk zijn voor de crisis en die er bovendien al voor betaald hebben!

 

Het liberale besparingsmenu op z’n Duits, met loonmatiging, zit vol slechte recepten, en liet bij de werknemers een meer dan bittere nasmaak na! In Duitsland werden tussen 2001 en 2007 minder banen gecreëerd (+ 0,6%) dan in België (+ 3,25%).

 

Vandaag zijn er in Duitsland meer en meer ‘working poor’ (werkende armen) : 3,5 miljoen Duitse werknemers verdienen minder dan 7 € per uur. Onze collega’s van de Duitse vakbonden komen dan ook op voor een minimumloon van 8,5 € per uur. Dit plaatst meteen een kritische noot bij het zo geroemde Duitse loonmatigingsmodel …