PB Verslag van de Nationale Bank van België : reactie van Rudy De Leeuw

Verslag van de Nationale Bank van België : reactie van Rudy De Leeuw

 

Het jaarlijkse verslag van de Nationale Bank, traditioneel voorgesteld door de Gouverneur in naam van de Regentenraad, geeft een overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen op mondiaal, Europees en Belgisch gebied . Het verslag 2013 poogt om de oorzaken van de economische crisis te analyseren en mogelijke oplossingen te bespreken.

 

Als lid van de regentenraad heeft ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw beslist om het Verslag 2013 niet goed te keuren. Het verslag maakt een verkeerde analyse van de crisis door oplossingen te zoeken in blind bezuinigingsbeleid, een eenzijdige loonmatiging en een verzwakking van sociale bescherming. De recente ontwikkelingen in de eurozone bewijzen echter dat deze filosofie niet werkt.

 

In het bijzonder kunnen wij niet aanvaarden dat de Nationale Bank oproept tot verdere hervormingen van de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. De Nationale Bank lijkt te vergeten dat recent zware hervormingen werden doorgevoerd in het stelsel van brugpensioenen en dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd ingevoerd.

 

Bovendien valt de Nationale Bank opnieuw het systeem van automatische indexatie aan. Wij blijven benadrukken dat loondeflatie niet de weg is uit de crisis. Een land haalt zichzelf niet uit een crisis door haar burgers collectief te verarmen, maar wel door haar economie structureel te wapenen tegen tijden die komen. Het moet mogelijk zijn de concurrentiekracht te verbeteren zonder de automatische indexatie te viseren, in het bijzonder door een verschuiving van belastingen op inkomen uit arbeid naar andere inkomensbronnen.

 

Het is onder meer om die redenen dat Rudy De Leeuw als regent van de Nationale Bank zich heeft onthouden.