Verhef je stem tegen sociale dumping!

Verhef je stem tegen sociale dumping!

Vakbonden hebben een plan ontwikkeld om de oprichting van de Europese Arbeids Authoriteit ten dienste te stellen van de werknemers.

De Europese Commissie heeft de oprichting van een Europese Arbeidsauthoriteit aangekondigd. Correct toegepast kan een dergelijke autoriteit hulp bieden om effectief de strijd aan te binden tegen grensoverschrijdende loon en sociale dumping. In sectoren zoals de bouw of transport, meer dan de helft van alle ondernemingen die detachering toepassen, zijn ook betrokken in loon dumping. De tijd is aangebroken om onze suggesties naar voren te brengen!

Sluit jullie aan bij onze strijd voor een Europese Unie die onze arbeidsmarkten eerlijker zal maken en verhef jullie stem voor een Europese Arbeids Authoriteit die zal:

  • Ageren tegen sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude;
  • Garanties brengen voor de rechten van de werknemers in de EU door de effectieve toepassing van en controle op arbeid en sociale standaarden;
  • Het mogelijk maken om sancties toe te passen – over de grenzen heen – tegen bedrijven die sociale dumping plegen;
  • De autonomie van de sociale gesprekspartners respecteren en de sociale dialoog versterken;
  • Zal garanderen dat bedrijven het principe toepassen van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats en ook de collectieve arbeidsovereenkomsten zullen respecteren;
  • De werknemers inlichten over hun respectieve rechten en plichten;
  • De vakbonden zal steunen om de rechten van werknemers in de EU te verzekeren.

Steun ons!

We hebben zoveel mogelijk deelnames nodig om de Europese Commisie te overtuigen.

Neem nu deel, steun ons en laat uw stem horen. Er is nog tijd tot 7 januari 2018.