Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd

Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd

Vandaag, 21 juni, hebben de drie vakbonden hun pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verstrenging van het vervroegd pensioen en het optrekken van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Deze pleidooien kaderen in het verzoekschrift ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront in 2016 en gelden zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel.

Om de pleidooien kracht bij te zetten, verzamelden militanten van de vakbonden voor het Grondwettelijk Hof. 

ABVV, ACV en ACLVB achten de wettelijke ingrepen van de regering strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiƫle achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

Terwijl de ministers en de parlementsleden voor zichzelf nog een pensioen mogelijk laten op 55 jaar, leggen ze de werknemers 67 op. Dat is onaanvaardbaar.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. ABVV, ACV en ACLVB willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, een aangepast stelsel voor mensen met zwaar werk, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.