PB Vakbonden vragen aan Grondwettelijk Hof om indexsprong te vernietigen

Vakbonden vragen aan Grondwettelijk Hof om indexsprong te vernietigen

Op maandag 26 oktober dienen ABVV, ACV en ACLVB bij het Grondwettelijk Hof beroep in tegen de indexsprong.

 

Miljoenen werknemers en mensen die van een uitkering moeten leven, zien twee procent aan indexverhoging aan hen voorbij gaan. De indexsprong heeft niet alleen tot gevolg dat twee procent koopkracht verloren gaat, maar heeft ook gevolgen op een veel langere termijn. Toekomstige indexeringen zullen uitgaan van een bedrag dat twee procent lager ligt. En dat laat zich voelen tot en met het pensioen. Dit verlies aan koopkracht zullen we nooit inhalen en zal ook nooit gecompenseerd worden (zelfs niet door de zogenaamde ‘sociale correcties’).

 

Bovendien is er geen enkele garantie dat er door deze indexsprong er meer jobs zullen worden gecreëerd en zijn de vakbonden dus van mening dat het algemeen belang niet wordt gediend, maar dat deze maatregel enkel ten goede komt van de werkgevers.

 

De vakbonden voeren 3 middelen tot vernietiging aan:

 • De indexsprong is een schending van het grondrecht op een billijke verloning, het recht op sociale zekerheid, het recht op gezinsbijslagen en het recht op collectief onderhandelen (art. 23 van de Grondwet) omdat deze grondrechten aanzienlijke aangetast werden door de handelingen van de regering. Het sociaal overleg werd hierbij totaal genegeerd en er wordt in tal van wetten en cao’s ingebroken;
   
 • De indexsprong is een schending van het grondrecht op gelijke behandeling en dit op twee punten:
  • werknemers en mensen met een uitkering worden gediscrimineerd ten aanzien van andere inkomensgroepen zoals vrije en andere beroepen die wel nog hun prijzen/honoraria kunnen indexeren. De regering heeft inderdaad bewust gekozen om deze inkomens niet in rekening te brengen, terwijl dit in het verleden wel het geval was;
    
  • werknemers en mensen met een uitkering worden gediscrimineerd op basis van het vermogen ten aanzien van roerende en onroerende inkomsten (verhuurders, aandeelhouders, beleggers, renteniers);


De federale overheid heeft haar bevoegdheid overschreden door de indexsprong op een selectieve wijze enkel aan werknemers en mensen met een sociale uitkering op te leggen. De regering kan en mag enkel maatregelen nemen die op algemene wijze de inkomens en prijzen regelen en ertoe strekken de concurrentiepositie van de Belgische economie te vrijwaren én sociale rechtvaardigheid te bevorderen. De vakbonden betwisten ten zeerste dat dit hier het geval is.

 

ACLVB, ACV en ABVV blijven gekant tegen deze zinloze besparingsmaatregel en geven met dit beroep een sterk signaal aan het adres van de regering Michel. De vakbonden vragen dan ook aan het Grondwettelijk Hof om de indexsprong te vernietigen.