toekomst van onze pensioenen vanuit genderanalyse

Studiedag: 'Toekomst van onze pensioenen vanuit genderanalyse'

Op 9 november vindt een interessante studiedag plaats over de toekomst van onze pensioenen met genderanalyse. Het ABVV is er ook bij.

De Raad heeft adviezen uitgebracht over de meeste hervormingen van de opeenvolgende regeringen en heeft zich daarbij gebaseerd op de Europese wetgeving over de gelijkheid in de sociale zekerheid. De Raad stelt vast dat de gevolgen van deze hervormingen minder gunstig zijn en blijven voor werkende vrouwen, ook al zijn alle werknemers getroffen door de minder gunstige situatie. De inzet is groot.

Wij stellen ons volgende vragen:

  • Wat is de politieke wil om veranderingen door te voeren die leiden tot meer rechtvaardigheid en minder armoede voor gepensioneerden? Hoe de “gender pension gap” verkleinen?
  • Welke maatregelen zijn wenselijk om de gewerkte periodes op te waarderen in vergelijking met afgeleide rechten die worden verleend zonder ervoor gewerkt te hebben?
  • Welk evenwicht kan worden gevonden tussen wettelijke en aanvullende pensioenregelingen?
  • Welke specifieke regels zouden toelaten om de situatie van onvrijwillige deeltijdwerkers te verbeteren?
  • Zou het “puntensysteem” dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 bepleit een gelegenheid bieden voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in de veronderstelling dat het om een globaal plan gaat wel te verstaan?

Meer info volgt op de site van de www.raadvangelijkekansen.be.