Actu Tijdskrediet en landingsbanen: beslis nu!

Tijdskrediet en landingsbanen: beslis nu!

Vakbond ABVV | Tijdskrediet en landingsbanen: beslis nu!

De antisociale regering Michel maakt de regels fors strenger voor tijdskrediet en landingsbanen (= tijdskrediet voor oudere werknemers). Wil je nog onder de huidige voorwaarden je loopbaan onderbreken of minder werken, dan moet je snel zijn.

Voldoe je nog dit jaar aan alle voorwaarden? Onderneem direct actie!

 

Wat verandert er?

 

Tijdskrediet zonder motief


Je hebt in de privésector, onder bepaalde voorwaarden (o.a. loopbaan van 5 jaar en 2 jaar anciënniteit bij je werkgever), recht op 12 maanden tijdskrediet zonder motief. Je moet hiervoor geen reden opgeven.

 • Deze 12 maanden kan je voltijds opnemen, of halftijds gedurende 2 jaar, of 1/5de gedurende 5 jaar, of je kan deze opties combineren.
 • Je krijgt uitkeringen van de RVA, afhankelijk van de vorm die je kiest (voltijds, halftijds of 1/5de), je anciënniteit en je gezinssituatie. Je vindt de bedragen op de site van de RVA (www.rva.be – documentatie - barema's - tijdskrediet).
 • Deze periode van tijdskrediet telt volledig mee voor je pensioen (volledig gelijkgesteld), net alsof je voltijds zou werken, dus aan je laatst verdiende loon.

 

NIEUW

De regering Michel schaft de RVA-uitkeringen af voor nieuwe aanvragen vanaf 1/1/2015. Vraag je dan tijdskrediet zonder motief aan, dan krijg je geen uitkering en telt dit niet mee voor je pensioen!
Heb je nu al tijdskrediet zonder motief, dan verandert er voor jou niets.

 

Tijdskrediet met motief


Je hebt in de privésector, onder bepaalde voorwaarden (o.a. 2 jaar anciënniteit) recht op 36 maanden tijdskrediet met motief om een erkende opleiding te volgen, om voor je kind jonger dan 8 of een ziek familielid te zorgen. Sta je in voor de zorg van je gehandicapt kind of een zwaar ziek minderjarig kind, dan kan je 48 maanden aanvragen.

 • 36 maanden is de maximumduur. Je kan dit ev. ook halftijds of 1/5de nemen, maar ook voor 36 maanden. 
 • Je krijgt uitkeringen van de RVA, afhankelijk van de vorm die je kiest (voltijds, halftijds of 1/5de), je anciënniteit en je gezinssituatie. Je vindt de bedragen op de site van de RVA (www.rva.be  - documentatie - barema's - tijdskrediet).
 • Deze periode van tijdskrediet telt volledig mee voor je pensioen (volledig gelijkgesteld), net alsof je voltijds zou werken, dus aan je laatst verdiende loon.

 

NIEUW

De regering Michel breidt het tijdskrediet met motief uit met 12 maanden die ook volledig meetellen voor je pensioen: bij een nieuwe aanvraag vanaf 1/1/2015 heb je recht op 48 maanden tijdskrediet met motief. Let op! Voor het volgen van een opleiding blijft het 36 maanden.
Heb je nu al tijdskrediet met motief, dan verandert er voor jou niets.

 

Landingsbanen 

 

In de privésector heb je vanaf de leeftijd van 55 jaar en mits je een loopbaan van 25 jaar hebt, recht op een halftijdse of 1/5de landingsbaan tot aan de pensioenleeftijd. Je werkgever kan dit niet weigeren.

Heb je er al een lange loopbaan opzitten (min. 28 jaar), oefen je een zwaar beroep uit (wisselende ploegen, nachtarbeid, onderbroken dienst) of werk je in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, dan kan je op 50 jaar een landingsbaan aanvatten (mits je voldoet aan de loopbaanvoorwaarde die verschilt naargelang de situatie).

 • De landingsbaan is van onbepaalde duur (tot je pensioen).
 • Je ontvangt hiervoor een uitkering van de RVA. (zie www.rva.be - documentatie - barema's - tijdskrediet - privésector - landingsbanen)
 • De gevolgen voor je pensioen zijn miniem. Je verliest bijna niets.

 

NIEUW


De regering Michel trekt de toegangsleeftijd voor de landingsbanen op van 55 naar 60 jaar. Dit geldt voor nieuwe aanvragen vanaf 1/1/2015. Vanaf dan moet je dus 60 jaar zijn om in een landingsbaan te stappen.


Landingsbanen die deel uitmaken van herstructureringsplannen worden wel nog aanvaard aan 55 jaar op voorwaarde dat de aanvangsdatum gelegen is binnen de erkenningsperiode en dat de werkgever kan aantonen dat daardoor minder werknemers op SWT (brugpensioen) gaan.

Landingsbanen voor zware beroepen en lange loopbanen (35 jaar) blijven in 2015 ook mogelijk aan 55 jaar.

In de drie voormelde gevallen evolueert de leeftijd echter wel naar 60 jaar in 2019 (56 jaar in 2016, 57 jaar in 2017, enz…).
 

Heb je nu al een landingsbaan, dan verandert er voor jou niets.

 

Nu beslissen, nu aanvragen
 

 

Je kan de nieuwe regels zoals hierboven omschreven nog ‘omzeilen’ door snel te zijn. Wil je nog aan de oude voorwaarden je loopbaan onderbreken en/of minder werken dan moet je nu beslissen zodat je de overgangsregels kan volgen..


Overgangsregels

Alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen voor tijdskrediet en landingsbanen kunnen nog volgens de oude voorwaarden behandeld worden als:

 • je jouw werkgever schriftelijk op de hoogte stelt vóór 1 januari 2015, 
 • de RVA je aanvraag ontvangt vóór 1 april 2015, 
 • je tijdskrediet of landingsbaan ingaat vóór 1 juli 2015.

Ook hier geldt dat je aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldoen op het moment dat je recht ingaat, dus ten laatste op 30 juni 2015. Maar je moet aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen op het moment dat je jouw werkgever op de hoogte brengt, dus ten laatste op 31 december 2014.


Tips


Tijdskrediet

 

 • Je wil minder werken of je loopbaan even onderbreken met tijdskrediet zonder motief? Volg de overgangsregels: stel je werkgever schriftelijk op de hoogte voor 1/01/2015, zorg dat de RVA je aanvraag krijgt voor 1/04/2015 en laat je tijdskrediet ingaan voor 1/07/2015. Dan heb je nog recht op een RVA-uitkering en een gelijkstelling voor je pensioen.

 

 • Je hebt nu tijdskrediet met motief. Je kan dit stopzetten (als je de minimumperiode hebt doorlopen die verschilt per motief) en een nieuwe aanvraag doen voor niet-gemotiveerd tijdskrediet. Stel je werkgever voor 1/01/2015 schriftelijk op de hoogte, dien je aanvraag bij de RVA in voor 1/04/2015, en laat je tijdskrediet zonder motief ingaan voor 1/07/2015. Je behoudt zo je recht op gemotiveerd tijdskrediet, dat je dan later in je loopbaan nog kan gebruiken.
  Bijv. Stefanie heeft geen opvang voor haar kind op woensdag. Ze neemt momenteel haar 36 maanden tijdskrediet met motief op. Dit loopt af in 2016. Daarna wou ze haar tijdskrediet zonder motief laten aansluiten. Stefanie kan best haar tijdskrediet met motief stopzetten, na de minimumtermijn, en mits akkoord van haar werkgever. Zo kan ze haar 5 jaar 1/5e onderbreking zonder motief nog opnemen met uitkering en gelijkstelling voor haar pensioen.

 

 • Heb je in het verleden tijdskrediet opgenomen terwijl je dan een kind had jonger dan 8 jaar, dan kan je nu aan de RVA vragen om dit om te zetten in tijdskrediet met motief. Je genomen tijdskrediet wordt dan eerst aangerekend op je 36 maanden met motief en zo kan je nu misschien nog snel je tijdskrediet zonder motief aanvragen. Breng jouw werkgever op de hoogte voor 1/1/2015, zorg dat de RVA je aanvraag ontvangt voor 1/04/2015 en start je tijdskrediet zonder motief voor 1/07/2015. Zo zal je voor dit tijdskrediet met motief een RVA-uitkering krijgen en zal deze periode meetellen voor je pensioen.

 

Landingsbanen

 

 • Ben je tussen de 55 en 60 jaar en had je plannen om je landingsbaan op te nemen, aarzel dan niet langer.  Breng je werkgever schriftelijk op de hoogte voor 1/01/2015. Op het moment dat je dit doet, moet je wel aan de loopbaanvoorwaarde van 25 jaar voldoen. Zorg er verder voor dat de RVA je aanvraag ontvangt vóór 1/04/2015, en je tijdskrediet of landingsbaan ingaat vóór 1/07/2015. Omdat je aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldoen de dag dat je recht ingaat, moet je dus ten laatste op 30/06/2015 55 jaar worden.
  Kan je niet op bovenstaande manier je landingsbaan nemen, dan zal je moeten wachten tot je 60 jaar bent.

 

 • Ben je minstens 50 jaar en heb je nu al een landingsbaan en dus uitkeringen ontvangen, dan blijven de oude voorwaarden van toepassing bij je eerste verlenging. Verleng je landingsbaan bij die eerste verlenging meteen tot aan je pensioen! Zo behoud je zeker je recht.

 

 • Ben je minstens 50 jaar en heb je nu al een landingsbaan en dus uitkeringen ontvangen, maar heb je deze landingsbaan tijdelijk onderbroken in 2014 (even terug voltijds aan ’t werk, even ziek, ander verlof,…) dan kan je opnieuw je landingsbaan opnemen zoals voor de onderbreking.