Actu Tien valkuilen voor jobstudenten

Tien valkuilen voor jobstudenten

Vakbond ABVV | Tien valkuilen voor jobstudenten | Cartoon Aaargh

Veel studenten verdienen ook deze zomer een centje bij. ABVV-Jongeren waarschuwt voor enkele valkuilen. Want een goed geïnformeerde student staat sterker in zijn schoenen.
 

 1. Teken altijd een schriftelijk contract voor je begint te werken. Lees dit contract ook goed na en vraag steeds een kopie. Let erop dat je contract nooit langer duurt dan 6 maanden.
   
 2. Controleer je loon op je contract. Loon dat ze beloven is niet altijd gelijk aan het loon in je contract. Je loon moet in je contract staan.
   
 3. Lees het arbeidsreglement goed na en zorg dat je een kopie ontvangt.
   
 4. Lees loonfiches goed na en hou deze goed bij. Zorg dat je altijd een loonfiche ontvangt met daarop je gewerkte dagen. 
   
 5. Als er bijzondere veiligheidsvoorschriften zijn, leef deze dan na. Moet je bijvoorbeeld veiligheidsschoenen dragen, dan moet jij deze krijgen, zelfs al kom je maar twee weken werken.
   
 6. Feestdagen die vallen in de periode dat je werkt, moeten betaald worden. Als je langer dan 15 kalenderdagen werkt, dan worden feestdagen tot 14 dagen na het contract betaald. 
   
 7. Als je ziek bent of een arbeidsongeval hebt (ook op de weg van en naar je werk), verwittig dan onmiddellijk de werkgever. Als je minder dan een maand werkt, heb je bij ziekte geen recht op een loon of een andere vergoeding. 
   
 8. Bij ontslag ontvang je steeds een schriftelijk document. Je tekent dit enkel “voor ontvangst", niet “voor akkoord". Na ontslag heb je nog recht op enkele dagen opzegtermijn. Mondeling ontslag is niet voldoende, kijk er op toe dat je een schriftelijk document krijgt.
   
 9. Gewerkte prestaties moeten betaald worden. Zelfs al ben je in opleiding of proef, iemand die werkt wordt betaald. Ga dus niet gratis proefdraaien met beloften dat je wordt aangenomen. 
   
 10. Hou rekening met de 2x23-dagenregels. In de maanden juli-augustus-september kan je maximaal 23 dagen werken aan 2,5% solidariteitsbijdragen. De andere maanden in het jaar heb je nog eens 23 dagen aan 4,5% RSZ. (Vanaf 1 januari 2012 verandert deze regel.)


Meer info?