PB Taxshift: nieuwe cijfers bevestigen tekort, maar overtuigen niet als het op jobs aankomt

Taxshift: nieuwe cijfers bevestigen tekort, maar overtuigen niet als het op jobs aankomt

Het ABVV spreekt zijn verwondering uit over de cijfers met betrekking tot het aantal banen die de taxshift zou creĆ«ren volgens het Planbureau en de Nationale Bank van BelgiĆ« (van 45.000 tot 65.000 banen tegen 2021).

 

De financiering van de taxshift is echter nog steeds niet duidelijk, zo verkondigen het Planbureau en de NBB. Zij berekenen een tekort van 6,6 miljard tegen 2021 (indien men geen rekening houdt met de terugverdieneffecten). Beide instellingen waarschuwen daarom dat er bijkomende nieuwe inkomsten of besparingen nodig zullen zijn… Heeft men daarmee rekening gehouden bij het inschatten van de tewerkstellingsvoorspellingen?

 

Alle maatregelen die verondersteld worden “banen te scheppen” werden recent toegepast of werden nog niet eens uitgevoerd. Het is niet mogelijk om er de impact van in te schatten, want er zijn geen statistieken beschikbaar.

 

Volgens het ABVV doet de regering Michel euforische aankondigingen, maar

  • de FOD economie geeft aan dat er in de eerste 6 maanden van 2015 een jobverlies is van 60.000 banen;
  • de regering houdt geen rekening met de inkrimpingen bij het overheidspersoneel op de diverse niveaus in het overheidsambt (federaal, gewestelijk, communautair en gemeentelijk);
  • de regering onderschat daarenboven systematisch de werkloosheidscijfers door geen rekening te houden met wie uitgesloten is – wat ook de reden voor de uitsluiting moge zijn.

 

Bovendien kunnen we ons ook nog een andere niet onbelangrijke vraag stellen: welke banen zal de regering-Michel scheppen (als die banen er al komen)? Zullen werknemers steeds maar meer kleine baantjes nodig hebben om te overleven (vandaar misschien de slogan “jobs, jobs, jobs”), terwijl vroeger een enkele arbeidsovereenkomst volstond? Komt er dus een explosie van uitzendarbeid, deeltijdwerk, flexi-jobs?

 

Allemaal vragen waarop momenteel geen antwoord komt.