Studiedag migratie

Studiedag migratie

Op 18 december is het de Internationale Dag van de Migrant. Het ABVV organiseert naar aanleiding daarvan een seminarie en een colloquium in Brussel.

 

Door van 18/12 een Internationale dag te maken willen de Verenigde Naties vooroordelen tegen migranten wegwerken. Terwijl migratie van alle tijden is en verschillende oorzaken heeft, zijn jammer genoeg ook de vooroordelen van alle tijden. Anno 2018 zijn mensen met een migratieachtergrond ook nog te vaak slachtoffer van fake news en dat blijkt dan een nieuwe, uiterst giftige voedingsbodem te zijn voor discriminatie.

Het ABVV besteedt op deze dag extra aandacht aan de problemen waarmee mensen met een migratieachtergrond te maken hebben en organiseert in de voormiddag een seminarie over de situatie op onze arbeidsmarkt en onze syndicale antwoorden hierop.

In de namiddag werken we samen met het ACV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Fairwork Belgium, Cire en de coördinatie van mensen zonder papieren en worden politici uitgenodigd voor 3 rondetafelgesprekken.

 

Praktisch
 

Voormiddag

(organisatie ABVV)

Auditorium ACOD, Fontainasplein 9-11 te 1000 Brussel

Onthaal vanaf 9 uur

9u15 - 9u30

Inleiding ‘migratie, een syndicale uitdaging’ door Raf De Weerdt, Federaal Secretaris van het ABVV

9u30 - 10u10

‘De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid rond de integratie op de Belgische arbeidsmarkt van migranten van buiten de Europese Unie’ door mevrouw Céline Piton, econome bij het onderzoeksdepartement van de Nationale Bank van België.

10u10 - 10u30

‘Werkneemsters en werknemers zonder papieren op de Belgische arbeidsmarkt’ conclusies van de enquête uitgevoerd door de Coördinatie Mensen zonder Papieren

Pauze

10u45 - 11u15

‘Verdediging van de rechten van mensen zonder papieren: een ruim actieterrein voor de vakbonden’ door Jan Knockaert, coördinator, Fairwork Belgium VZW

11u15 - 11u40

‘L’ Ecole des solidarités’, een experiment van permanente vorming voor mensen zonder papieren, asielzoekers, vluchtelingen, gepensioneerden en bruggepensioneerden, vakbondsmilitanten en delegees: een sterke bondgenoot voor de vakbond door het animatieteam van Ecole des Solidarités te Luik.

11u40 - 12u10

Debat

12u10 - 12u30

Conclusies door Jean-François Tamellini, Federaal Secretaris van het ABVV

 

Namiddag

(organisatie ABVV, ACV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Fairwork Belgium, Cire en de coördinatie van mensen zonder papieren)

BIP, Huis van het Gewest, Koningstraat 2-4, 1000 Brussel

14u - 16u

3 rondetafelgesprekken met politici over de rechten van werknemers met een migratieachtergrond, regularisering, en een debat over fundamentele rechten vanuit het perspectief gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

vanaf 16u 

militantenvergadering gevolgd door een receptie en broodjesmaaltijd

 

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, is het noodzakelijk om in te schrijven.

Dat kan via mail bij rudi.kennes@abvv.be (NL) of joseph.burnotte@cepag.be (FR).