Actie Studiedag ‘Detachering: sociale dumping of recht op werk?’

Studiedag ‘Detachering: sociale dumping of recht op werk?'

Heeft het vrij verkeer van personen, goederen diensten ook gevolgen op de arbeid- en loonsvoorwaarden? Worden bestaande regels op het vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid of belastingen wel afdoende gerespecteerd? Voldoet de bestaande Europese reglementering? Wat houdt detachering in? Is ‘detachering’ een reguliere vorm van tewerkstelling of leidt detachering automatisch tot sociale dumping?


Deze studiedag geeft een antwoord op deze vragen aan de hand van een aantal concrete cases en juridische toelichtingen. Diverse Belgische en Nederlandse sprekers vanuit het beleid, vakbonden, werkgevers en sociale inspecties leveren een bijdrage.

 

Praktisch

 

Wanneer: Vrijdag 9 mei 2014, van 9.30 tot 16u

Waar: ACW-vergadercentrum ‘De Stroming’, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.


Deelname is gratis mits inschrijving via www.werkenoverdegrens.eu.

 

Organisatie: Interregionale Vakbondsraad IVR Schelde-Kempen.