Actu Student@work

Student@work: alles over studentenarbeid

Vakbond ABVV | Student at work

Vanaf 1 januari 2012 veranderen de regels om onder het statuut ‘studentarbeid’ te werken.


In 2012 kan 50 dagen gewerkt worden in het statuut “studentenarbeid". Dit is een verhoging in vergelijking met de huidige toestand (46 dagen). Die 50 kalenderdagen kunnen gewerkt worden bij één of bij verschillende werkgevers.
Na die 50 kalenderdagen kan er wel nog gewerkt worden als gewone werknemer met het gewone percentage van je loon als bijdrage aan de sociale zekerheid, wat voordeliger is: bijv. recht op vakantiegeld.

 

www.studentatwork.be

Op de website Student@work vind je informatie over werken als jobstudent. Wie is jobstudent? Hoeveel dagen mag je werken als jobstudent? Wat zijn de gevolgen van werken als jobstudent op je loon, op de kinderbijslag of op de belastingen? Deze site geeft je de antwoorden - of helpt je die te vinden.

 

 

 

Op www.studentatwork.be kan je zelf nakijken hoeveel dagen je nog als student kan werken. Je meldt je aan, ofwel via je elektronische identiteitskaart (eID) met een kaartlezer, ofwel via je identiteitskaart en je persoonlijke codes (= tokens), ofwel via een gebruikersnaam en paswoord (aan te maken via de website www.fedict.be).

 

Eens aangemeld, kan je controleren hoeveel dagen er van je 50 kalenderdagen (aangeduid met de term ‘studentencontingent’) al door je werkgever zijn aangeduid.

 

Indien je voor 2 werkgevers werkt op dezelfde kalenderdag, telt dit als slechts 1 van je 50 kalenderdagen. Beide werkgevers moeten in de praktijk aangifte doen, waardoor er 2 dagen afgaan van het contingent. Indien zij echter een aangifte op kalenderdagen doen, zal de RSZ vaststellen dat er tewerkstelling op dezelfde dag was. Geven zij echter gewoon de contractperiode aan, dan zal de student of de werkgever die vrijgave van (een) dag(en) wenst, het bewijs van tewerkstelling op éénzelfde dag moeten leveren, op basis van arbeidsovereenkomsten, uurroosters, enz… Indien dit bewijs aanvaardbaar is, zal de RSZ de verkeerdelijk aangerekende dagen van het contingent weer vrijgeven.

 

Wie dit jaar (2011, dus de oude regeling) met zekerheid wil weten hoeveel dagen hij/zij onder het statuut studentenarbeid gewerkt heeft, kan dit niet via de website studentatwork controleren. Het volstaat dan een mail te sturen naar dimona@rsz.fgov.be (met zoveel mogelijk informatie over de tewerkstelling en je persoonlijke gegevens) om binnen ongeveer een week een antwoord te krijgen.