Stop de haatpraat over mensen zonder papieren

Stop de haatpraat over mensen zonder papieren

Het Europees Vakverbond en het ABVV uiten hun solidariteit en steun aan mensen zonder papieren. Nog veel te vaak zijn zij slachtoffer van uitbuiting, worden zij op onrechtvaardige wijze uit onze samenleving geweerd en werken ze in mensonterende omstandigheden.

Alle werknemers hebben rechten, ook mensen zonder papieren. Heel wat actoren in onze samenleving lijken dit vaak te vergeten. Dat zegt Jean-François Tamellini in een interview met www.unionmigrantnet.eu

Voor vakbonden is dit een speerpunt in de strijd naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Deze rechten moeten worden gerespecteerd. De Europese vakbonden nemen tal van initiatieven rond racismebestrijding en staan mensen zonder papieren bij.

Gemakkelijk te haten

Het is altijd heel gemakkelijk om via sociale media lelijk te doen over deze mensen. Het is ook gemakkelijk om alles en iedereen over eenzelfde intolerante kam te scheren.

Migratie is één van de meest actuele, maar ook een van de moeilijkste onderwerpen op de Europese agenda. Het is een uitdaging waar we als vakbond een gedegen antwoord op kunnen formuleren.

Het is geen sinecure in tijden waar meer stemmen opgaan om grenzen te sluiten. In nauwe samenwerking met het Europees Vakverbond tracht het ABVV dagelijks te zorgen voor een beter leven, rechtvaardige wetten en gerespecteerde rechten voor migranten.

Politieke verantwoordelijken

“Sterke werknemers zijn goed voor vakbonden”, zegt federaal secretaris Jean-François Tamellini. “Zij die in België aankomen als werknemers zonder papieren, kennen doorgaans het land niet en weten niet goed in wat voor werkomstandigheden ze terecht komen. Ze worden vaak uitgebuit en gedwongen te werken in mensonterende omstandigheden. Dit kunnen wij als vakbond niet toelaten.”

“Als politieke speler oefenen we druk uit op de regeringen in ons land”, vertelt Tamellini. “Sommige werkgevers zien in migranten een gemakkelijke manier om winst te maken. Het is dan ook aan ons dit te voorkomen. Inspecties, wetten en transparantie zijn de nodige ingrediënten voor een rechtvaardig recept.”