Actu Stem 2 bij de sociale verkiezingen 2016

Stem 2 bij de sociale verkiezingen 2016

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 9 tot 22 mei 2016. Vandaag vond de lottrekking van de lijstnummers van de vakbonden plaats. Het ABVV heeft nr. 2 getrokken.

 

Sociale verkiezingen?

Om de zoveel tijd trekken we met z’n allen naar de stembus. We kiezen onze vertegenwoordigers op de verschillende politieke niveaus.Bij sociale verkiezingen worden ook vertegenwoordigers gekozen, maar in bedrijven met minstens 50 werknemers. Wie verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen in het bedrijf.


De sociale verkiezingen zijn dus het moment bij uitstek om de sociale en economische democratie in de ondernemingen gestalte te geven.

 

Elke stem maakt onze afgevaardigden sterker tegenover hun werkgever. En dat is van belang om duidelijk de stem van hun vakbond te laten horen. Hoe meer stemmen onze afgevaardigden achter hun naam krijgen, des te sterker ze zullen staan om de belangen van de werknemers te verdedigen en te beschermen.  

ABVV. Meer dan ooit!

Omdat met het blinde besparingsbeleid in België (en Europa) de werknemers hun stem moeten laten horen en gehoord moeten worden.

 

Omdat het ABVV overleg en dialoog (die opbouwend moet zijn om oplossingen te vinden) koppelt aan een grote vastberadenheid bij het verdedigen en vrijwaren van de belangen van de werknemers.

 

Omdat het ABVV ijvert voor een grotere diversiteit bij de kandidaat-delegees voor een optimale representativiteit in de overlegorganen in de bedrijven. Alleen op die manier kunnen rechtvaardige en evenwichtige beslissingen genomen worden.

 Logo ABVV Sociale verkiezingen 2016

Omdat het ABVV voor deze sociale verkiezingen zijn prioriteiten legt bij vijf grote thema’s die belangrijk zijn voor de werknemers. Deze thema’s worden aangevuld met wat er specifiek is in de sector of de organisatie.

  • evenwicht tussen werk en privéleven
  • veiligheid en gezondheid op het werk
  • werkbaar werk 
  • flexibiliteit
  • koopkracht

 

Omdat een sterke vakbond vandaag broodnodig is om de stem van het middenveld luider te doen klinken. Omdat werkzoekenden en bij uitbreiding alle sociaal uitkeringsgerechtigden, recht hebben op en nood hebben aan een sterke verdediging van hun rechten.

 

Meer dan ooit zijn vakbonden de garantie op een rechtvaardige samenleving. Sociale verkiezingen spelen zich af in de ondernemingen, maar de uitkomst is mee bepalend voor de sociale architectuur van ons land. Vandaar ook dat wij onder het moto ‘ABVV. Meer dan ooit’ de sociale verkiezingen 2016 op gang trekken. 

 

Toegankelijke ABVV-campagne

Naast affiches, pamfletten en brochures maakte het ABVV ook 

met alle nuttige en noodzakelijke informatie voor kandidaten en werknemers.