PB Solidariteit met de werknemers bij Brink's

Solidariteit met de werknemers bij Brink's

Onder het voorwendsel van een moeilijke financiële situatie wil de directie van Brink’s alle geld-transporteurs naar een arbeiders-statuut doen overgaan (ze werken nu met een bediendestatuut).

 

Voor het ABVV is deze poging om de opzegtermijnen van de werknemers te verminderen, met het oog op een eventueel ontslag onaanvaardbaar.

 

Het ABVV kan niet aanvaarden dat het bedrijf bovendien intimidatieacties opzet om individuele werknemers uit te nodigen om van statuut te wijzigen.

 

De financiële problemen van Brink’s Belgium komen niet voort uit het bediendestatuut maar zijn te wijten aan een jarenlang chaotisch beheer van de onderneming. Grote operationele problemen (structurele overuren, irreële bedelingronden), gebrek aan kwaliteitsvol materiaal en het gebrek aan een echt commercieel beleid, pleiten al lang tegen de onderneming en werden meermaals aangeklaagd door ABVV-delegees.

 

Werknemers van statuut willen doen veranderen legt bovendien een hypotheek op het interprofessioneel overleg waarbij de harmonisatie van het arbeiders- en bediendestatuut aan bod zal komen.

 

Het ABVV zal de waardigheid van de geldtransporteurs blijven verdedigen en betuigt zijn solidariteit met de 500 werknemers van Brink’s wiens rechten met voeten worden getreden.

 

Het ABVV verontschuldigt zich bij de gepensioneerden en sociale uitkeringstrekkers die door de staking van de geldtransporteurs hinder zouden ondervinden.