PB Sociale partners bereiken ontwerp van IPA 2011-2012

Sociale partners bereiken ontwerp van IPA 2011-2012

Verklaring van de Voorzitter van de Groep van 10

 

De sociale partners hebben vanavond (dinsdag 18 januari 2011) een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2011-2012.

 

Dit behelst een akkoord over de lonen, over de welvaartsvastheid van de uitkeringen en over de verlenging van bepaalde bestaande afspraken.

 

Tevens werd er overeenstemming bereikt over een globale visie en een uitgewerkt stappenplan met betrekking tot het dossier arbeiders-bedienden.

 

De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord, dat rekening houdt met alle budgettaire contraintes, voorgelegd aan de Regering. De Regering heeft haar ondersteuning toegezegd voor de uitvoering van dit akkoord.

 

De verschillende partijen hebben in de voorbije maanden in alle discretie gewerkt aan het uiterst complexe en moeilijke dossier Arebeiders/Bedienden, dat reeds meerdere decennia aansleept zonder noemenswaardige vooruitgang.

 

Vele experten hebben hieraan meegewerkt. In de laatste dagen heeft ook de voorzitter van de NAR, op mijn vraag en met ruggesteun en akkoord van de Eerste Minister, de standpunten van verschillende partijen nader tot elkaar gebracht door een finaal voorstel te doen. Ik wens hem te bedanken. Ik wens ook uitdrukkelijk alle onderhandelaars en hun medewerkers bedanken, die in dit dossier een bijzonder grote inzet hebben getoond.

 

De verschillenden partijen zullen morgenvroeg hun instanties inlichten, en tot dan zal er geen verdere communicatie volgen.

 

Thomas Leysen
Voorzitter Groep van Tien