Actu Social-profit geeft krachtig signaal

Social-profit geeft krachtig signaal

Vakbond ABVV | Social-profit betoogt op 29-03-2011 | Foto Glenn South

De werknemers van de Vlaamse social-profit eisen meer jobs, een kwaliteitsverbetering van hun werk en een verhoging van hun koopkracht. Dit maakten ze zeer duidelijk door massaal op straat te komen op dinsdag 29 maart.

 

Meer jobs

Werner Van Heetvelde, federaal secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV, onderstreept het belang van meer jobs: “De vergrijzing en de stijgende vraag naar gezinszorg maken dat er de komende 5 jaar op zijn minst 1900 extra jobs nodig zijn. De Vlaamse regering wil alleen een budget vrijmaken voor 600 bijkomende aanwervingen voor de zorg aan bejaarden thuis. Manifest onvoldoende. De werknemers zullen die extra vraag niet aankunnen, de bejaarden zullen de gevolgen dragen."

 

Meer koopkracht

Jan-Piet Bauwens, federaal secretaris van de BBTK, de bediendebond van het ABVV, stipt aan dat hiervoor ook naar de koopkracht zal moeten gekeken worden: “In alle loonenquĂȘtes hinkt de Social Profit ver achterop. De Vlaamse regering wil geen enkele koopkrachtverbetering toekennen tot 2013. Over vijf jaar, tegen eind 2015, zullen de werknemers per maand amper 15 euro meer krijgen. Bruto. En dat terwijl werknemers in de beschutte werkplaatsen of poetsvrouwen het vandaag moeten stellen met een maandelijks inkomen van 1.100 euro. Niet alleen onrechtvaardig voor het huidig personeel, maar ook een probleem om extra krachten te kunnen aantrekken."

 

Kwaliteit

Ook de kwaliteit van de dienstverlening is het slachtoffer. Jan-Piet Bauwens: “Een begeleider van jonge mensen met een beperking staat 80% van zijn tijd alleen in voor een groep van 12 jongeren. Dit staat een optimale begeleiding in de weg. En is niet werkbaar voor het betrokken personeelslid."

 

Akkoord blijft uit

De eisen van de social-profit zijn terecht. De ontevredenheid is groot: de overheid houdt de voet op de rem en de vinger op de knip. Nu al veertien maanden (!) geleden diende het gemeenschappelijk vakbondsfront zijn eisenprogramma in voor een meerjarenakkoord voor 2010-2015. Vandaag is er nog altijd geen akkoord. De Vlaamse regering houdt vast aan een onderhandelingskader dat de terechte eisen van de werknemers op geen enkele manier kan tegemoetkomen. De succesvolle betoging van dinsdag 29 maart maakt duidelijk dat er meer op tafel moet komen.


De werknemers zijn het spuugzat. Basta! Wij eisen een fatsoenlijk akkoord.

 

 

Samengevat

De social-profit betoogt voor

 • Meer jobs: Er moet dringend meer personeel bijkomen! Extra jobs dus. Maar de regering laat ons in de kou terwijl de noden enorm zijn: in heel veel diensten en voorzieningen is er een te hoge werkdruk, er bestaan wachtlijsten. Mensen leven steeds langer en willen degelijke zorg, ook bij hen thuis!
   
 • Meer nieuwe collega’s: Er moeten niet alleen nieuwe mensen gevonden worden voor die extra jobs. Daarnaast moeten de komende jaren heel veel werknemers die op (brug)pensioen gaan, vervangen worden. Die vervangers zullen alleen gevonden worden bij een voldoende aanbod van aantrekkelijke jobs!
   
 • Meer kwaliteit: Opleiding, ondersteuning, kwaliteitsvolle jobs, maatregelen om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen zijn heel belangrijk om onze job goed te kunnen doen! Maar het voorstel van de regering geeft hiervoor te weinig ruimte…
   
 • Meer koopkracht: Geen euro voor koopkracht tot 2013, en tegen 2015 nog geen 15 euro per maand ! Meer dan de helft minder budget voor koopkracht dan in het vorige akkoord? Is dat kiezen voor de social-profit? De werknemers hebben recht op goede loon- en arbeidsvoorwaarden, en een deftige kilometervergoeding voor de verplaatsingen…
   
 • Een volwaardige dertiende maand: De vraag voor een volwaardige eindejaarspremie is niet nieuw. In tegenstelling tot heel veel andere sectoren en bedrijven … heeft de social-profit nog geen volwaardige dertiende maand.

 Vakbond ABVV | Social-profit geeft krachtig signaal: Basta!