Actu School- of studietoelage: wij helpen je bij je aanvraag

School- of studietoelage: wij helpen je bij je aanvraag

Vakbond ABVV | School- of studietoelage: wij helpen je bij je aanvraag

Elke jongere heeft recht op onderwijs, maar voor niet iedereen is dat even betaalbaar. Daarom voorziet de Vlaamse overheid een aantal toelagen. Veel ouders en studenten die recht hebben op zo’n toelage twijfelen echter en vragen ze niet aan. Laat deze kans niet liggen. Onze medewerkers van ABVV-jongeren helpen je graag!

 

Voor wie?

Er zijn schooltoelagen voor het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs), voor het secundair onderwijs (voltijds secundair onderwijs, leertijd en deeltijds leren) en studietoelagen voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

 

Wanneer heb je er recht op?

Een studietoelage krijg je als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Soms zijn ze verschillend per onderwijsniveau. Er zijn nationaliteits-, pedagogische en natuurlijk financiële voorwaarden. De studietoelagen zijn immers bedoeld als steun voor gezinnen die het wat minder breed hebben. Zowel bij de vraag of de leerling in aanmerking komt als bij het berekenen van het bedrag waarop je recht hebt, speelt het gezinsinkomen een belangrijke rol.

 

Hoeveel centen krijg je?

De bedragen worden toegekend op basis van het onderwijsniveau en per situatie.

  • Zo krijg je voor de kleintjes in het kleuteronderwijs een vast bedrag van 85 euro per kleuter.
  • In het lager onderwijs varieert de schooltoelage tussen 96 tot 144 euro, afhankelijk van het gezinsinkomen.
  • Leerlingen in het voltijds secundair onderwijs hebben recht op 119 tot 1.053 euro.
  • Leerlingen in de 4de graad én in het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde, gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepsonderwijs hebben recht op iets meer.
  • Deeltijds leerplichtigen en leerlingen die leertijd bij Syntra volgen, kunnen een toelage van 100 tot 301 euro krijgen.
  • Studenten die hoger onderwijs volgen, hebben meer kosten en vandaar ook een hogere studietoelage. Zo kunnen voltijdse studenten rekenen op een toelage van 234 tot 3.622 euro voor kotstudenten en tot 2.174 euro voor niet-kotstudenten. Volgt de student een ander dan een voltijds parcours dan heeft hij recht op een percentage van die bedragen.
 

Hoe en wanneer aanvragen?

Je aanvraag voor dit schooljaar moet ten laatste op 1 juni 2012 bij de Vlaamse overheid aankomen. Daarna is het definitief te laat. De toelage wordt in principe na twee maanden uitbetaald. Maar als het dossier niet volledig is, zal het langer duren en zal de overheid de ontbrekende informatie bij je opvragen.

 

Zitdagen

Het is heel belangrijk dat je de aanvraag grondig en tijdig doet! De medewerkers van ABVV-jongeren helpen je daarbij. In verschillende regio’s organiseren we zitdagen. We gaan na of je recht hebt op toelagen, berekenen ze en vullen de formulieren mee in. Waar en wanneer we zitdagen in je buurt organiseren, vind je op de website van de ABVV-jongeren.