Samen kan het anders en beter

Actie- en communicatieplan ABVV: ‘Samen kan het anders en beter’

Het federaal comité van het ABVV kwam vandaag, 26 september, bijeen om een evaluatie te maken van het beleid van de regering-Michel, en meer bepaald van de recente regeringsmaatregelen in het ‘zomerakkoord’. We stellen vast dat het antisociale beleid hiermee in een hogere versnelling komt. Het ABVV bindt verder de strijd aan tegen de sociale ongelijkheid en zal daarom de druk op de regering opvoeren via gerichte acties, bij voorkeur samen met de andere vakbonden en burgerbewegingen. Het ABVV zal tevens de werknemers en de publieke opinie sensibiliseren over de gevolgen van het beleid van de regering-Michel en over de alternatieven die zich meer en meer opdringen.​

Het ABVV stelt vast dat het ‘zomerakkoord’ een voortzetting is van het antisociale beleid van deze regering. Meer zelfs, het brengt dit antisociale beleid in een hogere versnelling:

- verdere aantasting van sociale bescherming en pensioenen;
- ondergraven van de financiering van onze sociale zekerheid;
- geen fiscale rechtvaardigheid;
- verdere flexibilisering van arbeid;
- afbouw statuut openbaar ambt;
- nog meer cadeaus voor werkgevers;
- uitholling van het sociaal overleg.

Op het terrein stellen we vast dat de sociale ongelijkheid toeneemt. Dit zomerakkoord zal die onrechtvaardige toestand nog versterken.

Het ABVV zal daarom de druk op de regering opvoeren via concrete en gerichte acties. Met als doel dat regering en parlement dit beleid grondig bijsturen. Ook de werkgevers zullen we voor hun verantwoordelijkheid plaatsen, want zij geven het sociaal overleg te weinig kansen.

De acties zullen we in de eerste plaats toespitsen op volgende thema’s:

- sterke openbare diensten en waardige pensioenen in de publieke en privésector;
- meer sociale bescherming en een sociaal Europa;
- rechtvaardige fiscaliteit;
- meer koopkracht

Het ABVV zal deze acties uitwerken, bij voorkeur met de andere vakbonden en burgerbewegingen. Het ABVV zal tevens de werknemers en de publieke opinie verder sensibiliseren over de gevolgen van het beleid-Michel en aantonen dat er telkens alternatieve beleidskeuzes zijn.

Solidair met en betrokken bij openbare diensten

Het federaal comité van het ABVV sprak ook zijn solidariteit uit met het initiatief van de ACOD om een reactiedag te organiseren bij de openbare diensten.

Ter verdediging van kwalitatieve, toegankelijke en voldoende openbare diensten, zullen werknemers uit de privésector op 10/10 hun solidariteit kunnen betuigen. Zij zullen het accent leggen op pensioenen, een gezamenlijk thema voor zowel de openbare als de privésector. Dit kan gaan van concentraties op betekenisvolle plaatsen tot werkonderbrekingen met personeelsvergaderingen.