Samen de kloof V/M dichten

Samen de kloof V/M dichten

Naar aanleiding van de Dag van de Vrouwelijke Verkozenen benadrukken we dat actie noodzakelijk blijft, ook bij onze leden en delegees, opdat de v/m gelijkheid een realiteit wordt.

Om de genderkloof ‘te dichten’ trachten we als vakbond zo veel mogelijk mensen maximaal te informeren, te sensibiliseren, te ‘versterken’ en tot actie aan te zetten. We doen dit op verschillende manieren.

 • We voeren actie
  Denk maar aan de vele vakbondsacties tegen de vrouwonvriendelijke regering-Michel (pensioenafbraak, de uitreiking van het groot rapport aan de regering-Michel, …).
 • We zetten campagnes op.
  Onze jaarlijkse ‘Equal Pay Day’ of ‘Dag voor gelijk loon v/m’ is uitgegroeid tot een nationaal en zelfs Europees gegeven!
 • We informeren.
  We trachten je maximaal te informeren, bijv. met onze brochure ‘Tijdskrediet en thematische verloven’.  En met brochures zoals ‘Straffe madammen in de vakbond’  en ‘Gelijk loon voor gelijkwaardig werk’, richten we ons op (toekomstige) afgevaardigden om écht werk te maken van gelijkheid v/m op de werkvloer.
 • We werken tools uit voor leden en delegees
 • We organiseren vormingsbijeenkomsten.
  Dinsdag 12 september is er een grootscheepse bijeenkomst voor de ABVV-vrouwen en mannen die sinds de sociale verkiezingen van 2016 een syndicaal mandaat opnamen.

ABVV-delegees in actie

Een gezond evenwicht tussen werk en privé voor vrouwen én mannen is een eerste stap naar echte gelijkheid. Onze delegees kunnen hiertoe bijdragen door onder andere:

 • uurroosters te eisen op maat van de gezinsrealiteit;
 • ervoor te zorgen dat deeltijdse werknemers hun werkuren kunnen uitbreiden;
 • een algemene arbeidsduurvermindering af te dwingen;
 • opname van vader- en ouderschapsverlof actief bij (toekomstige) papa’s aan te moedigen;
 • vergaderingen in te plannen of af te dwingen op gezinsvriendelijke tijdstippen;
 • een dam op te werpen tegen hyperflexibiliteit.

Op de bijeenkomst van 12 september wisselen delegees net over deze punten ervaringen uit.

De feiten

Strikt wettelijk gezien zijn vrouwen en mannen gelijk. In de realiteit gaapt er echter nog een flinke genderkloof op de arbeidsmarkt. Dat is onrechtvaardig én bovendien slecht voor de economie omdat het vrouwelijk potentieel niet gewaardeerd en ingezet wordt.
 

Discriminatie

In 2016 noteerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in totaal 549 meldingen over discriminatie op grond van het geslacht en/of gender, waarvan 231 infovragen en 318 klachten. Een stijging met 18% t.o.v. 2015, in hoofdzaak te wijten aan de toename van het aantal klachten (+49%). 35% van de meldingen situeren zich in de werkcontext, bijna 70% van deze werkgerelateerde meldingen zijn afkomstig van vrouwen en bijna 40% van deze door vrouwen gemelde discriminaties houdt verband met zwangerschap of moederschap.
 

Loonkloof

Dankzij het jaarlijks loonkloofrapport van het Instituut en onze jaarlijkse Dag voor Gelijk Loon v/m is het nu geweten dat vrouwen een kwetsbare positie innemen op de arbeidsmarkt.

Vrouwen verdienen in de private sector, bruto op maandbasis nog steeds zo’n 20% minder dan mannen.

Eén van de grote boosdoeners is ‘deeltijds werken’. Maar al te vaak voorgesteld als een ‘vrijwillige keuze’, terwijl 49% van de deeltijds werkende vrouwen en 23% van de deeltijds werkende mannen aangeeft dat de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden is om deeltijds te werken. Bovendien worden voor bepaalde functies enkel deeltijdse contracten aangeboden.

Ook het feit dat zogenaamde ‘vrouwenberoepen’ en ‘vrouwensectoren’ doorgaans minder goed betalen is niet toevallig, maar heeft te maken met waardeoordelen.

Vrouwen verdienen niet alleen minder, ze delven ook het onderspit op het vlak van aanvullende pensioenen en aandelenopties. Ze hebben er doorgaans minder vaak recht op en het gaat om kleinere bedragen.