PB Regering moet akkoord G10 tijdelijke werkloosheid en werkhervatting na arbeidsongeschiktheid onve

Regering moet akkoord G10 tijdelijke werkloosheid en werkhervatting na arbeidsongeschiktheid onverkort uitvoeren

Het ABVV is tevreden met het akkoord dat vandaag binnen de Groep van 10 werd bereikt.  De regering moet het bereikte akkoord nu onverkort uitvoeren.


Dit akkoord regelt 2 dossiers waarvan was afgesproken dat de sociale gesprekspartners een gezamenlijk alternatief zouden formuleren:

 

  • Beperking aantal dagen tijdelijke werkloosheid

    De regering wil een besparing realiseren door een maximum aantal dagen tijdelijke werkloosheid per jaar en per werkgever op te leggen. De sociale gesprekspartners zijn het eens geworden over een alternatief dat minder ingrijpend is op het bestaande systeem en afspraken inzake tijdelijke werkloosheid respecteert. Zo kan vermeden worden dat het systeem zou leiden tot meer ontslagen en een verhoging van de volledige werkloosheid. Bovendien wordt een belangrijk signaal gegeven aan de malafide werkgevers die het systeem misbruiken om sociale dumping te organiseren. Het ABVV zal dit dan ook nauwgezet opvolgen.

 

  • Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid

    De sociale partners geven een gemeenschappelijke boodschap aan de regering opdat ze haar ontwerpbesluiten zou aanpassen zodat zieken en invaliden daadwerkelijk een kans krijgen op herinschakeling waarvan het vrijwillige karakter wordt gegarandeerd en elke vorm van sanctie wordt geschrapt. Dat was voor het ABVV dan ook een noodzakelijke voorwaarde.

 

Het ABVV staat erop dat de voltallige regering dit akkoord uitvoert en het sociaal overleg ook in de praktijk respecteert.