Regeling werkloosheid gepensioneerde grensarbeiders

Betere regeling werkloosheid (gepensioneerde) grensarbeiders

Belgen die het grootste deel van hun carrière als grensarbeider in het buitenland werkten, liepen door ziekte of werkloosheid het risico om tot 2 jaar zonder inkomen te vallen. Daar komt nu verandering in.

Eind vorig jaar werd het Koninklijk Besluit met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen daartoe herzien. Een Belgische grensarbeider kan voortaan ook werkloosheidsuitkeringen genieten na zijn 65ste tot hij de buitenlandse wettelijke pensioenleeftijd bereikt (in Nederland bijvoorbeeld tot 67 jaar). Er moeten aan enkele voorwaarden worden voldaan. De nieuwe regeling gaat retroactief in vanaf 1 januari 2018. 

Het ABVV pleitte al zeer lang voor een oplossing ter zake en vindt dit alvast een eerste stap in de goede richting. In het bijzonder ook het feit dat er afstemming komt tussen de pensioenwetgeving van de verschillende buurlanden en de Belgische werkloosheidsreglementering. Het zal meer duidelijkheid brengen voor de grensarbeiders.

Wie komt in aanmerking?

Een werknemer kan zijn recht op Belgische werkloosheidsuitkeringen na zijn 65 laten verderlopen, indien hij voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Er dient voldaan te worden aan de gewone voorwaarden om uitkeringen als volledig werkloze (als voltijds of als vrijwillig deeltijdse werknemer te bekomen;
  • Er mag geen recht op een pensioen zijn toegekend volgens een buitenlandse wetgeving;
  • Er gewoonlijk gewerkt wordt met toepassing van de EU Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels als werknemer in een grensland van België, terwijl de hoofdverblijfplaats in België werd behouden en er in principe iedere dag naar is teruggekeerd;
  • Het bewijs moet geleverd worden dat er een, al dan niet onderbroken, periode van in totaal minstens vijftien jaar was dat betrokkene door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een werkgever in dit grensland.

 De uitbreiding geldt dus niet voor personen:

  • die in België wonen, maar in een niet-grensland werken;
  • die in België wonen en werken, maar in het verleden gewoond én gewerkt hebben in een ander land.

Vragen? Informeer je bij het ABVV.

Je kan terecht bij de diensten grensarbeid van het ABVV: www.abvv.be/grensarbeid.