Actu Rechten huishoudpersoneel beter beschermd

Rechten huishoudpersoneel beter beschermd

Vakbond ABVV | Felicitaties voor de minister met bloemen, maar ook met stoffer en blik, want er is nog werk aan de winkel

Het parlement heeft vorige week de IAO-conventie aanvaard die de rechten van huishoudpersoneel erkent. In ons land gaat het om duizenden werknemers. 

 

Wie?

Wereldwijd zijn er miljoenen huishoudarbeiders en dienstboden, de overgrote meerderheid vrouwen, vaak migranten en jonge meisjes. De rechten van deze weinig zichtbare groep van werknemers worden voortdurend geschonden. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een afdeling van de Verenigde Naties, werkt 30% van het huishoudpersoneel wereldwijd zonder enige arbeidsrechten, zonder een wekelijkse rustdag, met onbeperkte werkuren en een minimaal salaris. Sociale bescherming zoals een minimumleeftijd bij tewerkstelling, bevallingsverlof, toegang tot sociale zekerheid, enz. ontbreekt.

 

Wat staat er in de IAO-Conventie?

In 2011 keurde de IAO (de enige organisatie op wereldniveau die bestaat uit vakbonden, werkgevers en regeringen) Conventie 189 goed, een internationaal instrument voor de erkenning van de arbeidsrechten van huishoudpersoneel dat hen overal ter wereld een beter statuut moet opleveren. Zo staat er bijv. in de conventie dat huishoudpersoneel recht heeft op rust (24u) na een werkweek, dat ze maandelijks minstens één keer cash uitbetaald moeten worden en dat ze bij conflicten toegang moeten krijgen tot de rechtbank.

 

Welke landen?

Het Internationaal Vakverbond (IVV) lanceerde onmiddellijk de campagne ‘12 by 12’, met als doelstelling ten minste 12 landen de conventie te doen volgen tegen eind 2012. Een jaar later hebben amper 15 landen hun handtekening gezet; Uruguay, de Filipijnen, Nicaragua, Paraguay, Mauritius, Bolivia, Italië, Guyana, Duitsland, Zuid-Afrika, Colombia, Ecuador, de Dominicaanse Republiek ,Costa Rica en Argentinië. De Belgische Coalitie ‘12 by 12’ (vakbonden en ngo’s) heeft herhaaldelijk aangedrongen op een aanvaarding door België. Dat is vorige week gebeurd, ons land is dus bij de koplopers.

 

Nog werk aan de winkel

Maar ondanks de goedkeuring van de conventie door het federaal parlement, is er nog werk aan de winkel. Eerst en vooral moeten ook nog de drie gemeenschappen en het Brusselse gewest elk afzonderlijk het verdrag ratificeren. Pas als al deze nationale procedures doorlopen zijn, kan de IAO België als ondertekenend land registreren.

 

Bovendien vraagt het lot van migranten en mensen zonder papieren die in de huishoudsector werk vinden, onze specifieke aandacht. De IAO waarschuwt immers voor mensonwaardige situaties, daar waar migratie en huishoudwerk samenkomen. Internationale migranten krijgen te maken met uitbuiting, ongeoorloofde rekruteringspraktijken, discriminatie en kinderarbeid. Een fenomeen dat niet stopt aan de grenzen van de Europese Unie. We vragen de minister van Werk om ook hier waakzaam voor te zijn. Daarom dat een delegatie van ‘12 by 12’ de minister van Werk feliciteerde met bloemen, maar ook met stoffer en blik, want er is nog werk aan de winkel.