Actie Protest tegen de ontmanteling van de investeringregels van de wereldbank

Protest tegen de ontmanteling van de investeringregels van de wereldbank

Ondermeer door hevige protesten na de bouw van de Narmada dam in India werden 30 jaar geleden stevige waarborgen en regels opgelegd aan de Wereldbank wanneer zij leningen uitschrijft of zich garant stelt. Hierdoor werden het milieu, de werknemers en de lokale bevolking beter beschermd dan daarvoor.


De resultaten van deze protesten zijn nu in gevaar. De Wereldbank herziet momenteel haar beleid qua regelgeving en waarborgen. Ondanks de belofte om de regels niet te verwateren, bewijzen onderhandelingsdocumenten dat de beschermingsmaatregelen waarvoor decennia is gevochten, worden ondermijnd. Het gaat hierbij onder andere over:

  • De bescherming van het lokale leefmilieu
  • Het vetorecht van de inheemse bevolking over projecten op hun grondgebied
  • Het recht op compensaties voor verplaatste gemeenschappen
  • Een negatie van de arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie
  • Waarborgen voor de mensenrechten.

 

Dit gaat verder dan enkel de Wereldbank. Welke boodschap stuurt de Bank hiermee naar de talloze regeringen die het financiert en adviseert? Dat mensen en de planeet er helemaal niet toe doen? De Wereldbank start hiermee een ‘race naar de bodem’ die negatieve gevolgen zal hebben voor de sociale en milieunormen over de hele wereld.

 

Doe met ons mee en laat ze weten dat we dit niet accepteren!

 

 

Praktisch

 

  • Donderdag 18 september
  • 10 uur
  • Marnixlaan 17, 1000 Brussel

 

 

Tot dit protest wordt opgeroepen door milieu-, ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties en vakbonden, zoals: ABVV, Both Ends, Bank Information Center, CNCD-11.11.11, Eurodad, Re:Common, Urgewald, Bretton Woods Project, 11.11.11- Coalition of the Flemish North-South Movement