Actu People’s Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

People's Forum: een antwoord op de achtste ASEM-Top

Vakbond ABVV | Asian European People's Forum

Op 4 en 5 oktober is Brussel gaststad voor de achtste ASEM-bijeenkomst (Asia Europe Meeting). Staatshoofden en regeringsleiders uit Azië en Europa komen samen in Brussel om er toekomstige projecten en prioriteiten te bespreken.

 

Dit is een belangrijke bijeenkomst aangezien de ASEM-landen zo’n 60% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Deze ASEM-top zal focussen op de onderlinge politieke, sociale en economische relaties, de crisisbestrijding en de relance van de wereldeconomie, duurzame ontwikkeling, aanpak van piraterij en georganiseerde criminaliteit (www.asem8.be). De financiële en economische belangen zullen centraal staan.

 

Van 2 tot 5 oktober, parallel met, en als antwoord op de ASEM-top, is er een bijeenkomst van het AEPF (Asian European People’s Forum), een intercontinentale beweging die ijvert voor economische, sociale, politieke en ecologische rechtvaardigheid, als reactie op de uitwassen van kapitalisme, vrijhandel, financiële deregulering, armoede, ... Dit People’s Forum heeft de bedoeling om organisaties uit Europa en Azië met elkaar in contact te brengen, gezamenlijke initiatieven te ontplooien en een eisenbundel samen te stellen voor de ASEM-leiders.

 

Bij de voorbereiding van dit People’s Forum heeft het ABVV een belangrijke rol gespeeld. Samen met ACV en ACLVB maakt het ABVV deel uit van het organisatiecomité.

 

Via debatten in werkgroepen en open discussies gaat speciale aandacht naar waardig werk en sociale bescherming, de uitdagingen van de klimaatverandering, handel en investeringen en soevereine voedselvoorziening. Er worden ook enkele politieke debatten georganiseerd met regeringsafgevaardigden en met leden van de Europese Commissie.

 

Het volledige programma lees je op de website van het People's Forum. De voertaal van de debatten is Engels. Deelname is gratis, maar je moet je wel inschrijven voor 22 september.