PB Pensioenen: werknemers opgepast!

Pensioenen: werknemers opgepast!

 

Op vraag van de federatie van verzekeringsondernemingen en de werkgevers, wil de minister van Pensioenen de afschaffing van het gegarandeerde rendement van 3,25% (voor het deel dat door de werkgevers wordt gefinancierd) in het kader van de tweede pensioenpijler (= aanvullende groepsverzekeringen).

 

Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar.

 

Tegen het advies van het ABVV in liet men de werknemers geloven dat de tweede pijler hét wondermiddel was om een correct pensioenbedrag te garanderen en dit ten koste van het wettelijke pensioen (eerste pijler), dat nochtans het meest solide en meest solidaire systeem blijft en dat daarom moet versterkt worden.


Momenteel worden de werknemers volop door de crisis getroffen. Maar, om de belangen van de verzekeraars en de werkgevers veilig te stellen, wil men de gewaarborgde rentevoet afschaffen terwijl dit een van de essentiële factoren is voor de stabiliteit van de huidige aanvullende pensioenregeling.


Bovendien stelt de minister een hervorming van de wet op de aanvullende pensioenen in het vooruitzicht om te anticiperen op de vrees van de werkgevers in het kader van de harmonisatie van het arbeiders- en bediendestatuut. Zo wil hij de toekenning van gelijke rechten voor de arbeiders uitstellen tot in … 2060.


Minister De Croo stelt eveneens voor om in de toekomst de loonsverhogingen te integreren in de tweede pijler waarvan het fragiele karakter alom gekend is. Het is niet alleen onverantwoord de werknemers met dit risico op te zadelen, het is bovendien bijzonder gevaarlijk voor de financiering van onze sociale zekerheid.


Om al die redenen eist het ABVV een globale aanpak van dit pensioendossier waarbij alle aspecten die met de vergrijzing verband houden, aan bod komen.

 

Voor het ABVV – en de tekortkomingen van de verzekeraars en de werkgevers bewijzen dit – moet het wettelijk pensioen prioritair blijven bij het waarborgen van een fatsoenlijk en correct inkomen voor alle gepensioneerde werknemers.