Pensioen: bereken je verlies

Pensioen: bereken je verlies

Pensioen

Pensioenminister Bacquelaine zorgt er opnieuw voor dat je minder pensioen krijgt. De gelijkgestelde periodes worden afgebouwd. Dit is dus een nieuwe besparingsmaatregel waar wij niet mee akkoord gaan.

Wat is een gelijkgestelde periode?

Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

Wat is de minister van plan?

Hij wil een lagere pensioenberekening voor periodes van werkloosheid (tweede periode) of brugpensioen (via collectieve arbeidsovereenkomst). Voor die dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.

Wat zijn de gevolgen?

Voor iemand met een maandelijks brutoloon van 3200 euro die op 60-jarige leeftijd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen-SWT) moet stappen, is dit 106 euro pensioen minder per maand! En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.
 

Bereken via onderstaande link hoeveel jij verliest met de nieuwe pensioenmaatregelen.