Actu Ontmoeting EPSCO IVV

Topontmoeting Europese ministers van Werk en Sociale Zaken en Europese vakbonden.

Vakbond ABVV | Ontmoeting EPSCO - IVV

Het Europees Vakverbond (EVV), de koepel van 82 Europese vakbonden uit 36 landen, neemt op 7, 8 en 9 juli deel aan de bijeenkomsten van de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken (EPSCO-raad) voor een beleidsdebat over actuele thema’s.

 

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is lid van de EVV-delegatie die geleid wordt door John Monks, algemeen secretaris van het EVV. Hun boodschap is duidelijk: het Belgisch EU-voorzitterschap moet nu de krachtlijnen uitzetten voor een echt groeiplan gefocust op duurzame werkgelegenheid en werkbaar werk. We moeten af van de heersende tendens in Europa om louter en alleen te besparen op publieke uitgaven en sociale uitkeringen. Dat is niet de weg uit de crisis. Integendeel.
 

John Monks laakt het rigoureuze Europese besparingsbeleid: “Ik ben ongerust: de huidige klemtoon op besparingen zal het economisch herstel bemoeilijken en kan zelfs tot een nieuwe recessie leiden. Het discours van de ministers gaat bijna uitsluitend over het vergroten van het aanbod van arbeid via activerende maatregelen en het optrekken van de pensioenleeftijd. Ze hebben nauwelijks oog voor de realiteit: heel wat werkzoekenden vinden ondanks hun inspanningen geen werk, simpelweg omdat er geen werk is. In deze crisissituatie zal een versoepeling van het arbeidsrecht en een vermindering van de sociale steun geen jobs creëren, noch groei genereren. De Europese ministers geven, geleid door hun besparingsdrang, de indruk niet begaan te zijn met de werknemers. Ook de stellingname van de Europese Commissie om de pensioenleeftijd te verhogen, versterkt het scepticisme van de werknemers tegenover het Europese project."

 

‘Promoot werkbaar werk en duurzame werkgelegenheid’

 

John Monks haalt ook de verantwoordelijkheid van België als voorzitter van de EU aan: “Het vorige Belgisch voorzitterschap in 2001 nam indertijd de leiding om ‘kwaliteit van arbeid’ terug op de EU-agenda te plaatsen. Die zin voor verantwoordelijkheid moet er nu ook zijn." Hopelijk heeft ontslagnemend vicepremier Joëlle Milquet die de vakbonden deze dagen ontvangt, het signaal begrepen.

 

De delegatie van de Europese vakbonden benadrukt dat ze niet gelooft in deregulering en flexibilisering van de arbeidsmarkt als oplossing voor de huidige crisis. We hebben nood aan stimulerende initiatieven op Europees niveau, die ook rekening houden met het milieu en investeringen in onderzoek en ontwikkeling die kwalitatieve en duurzame economische groei ondersteunen.

 

De vakbonden uitten ook hun ongerustheid over het laten varen van de steunmaatregelen die de Europese landen bij het begin van de crisis hadden genomen. Deze maatregelen hebben nochtans de gevolgen van de crisis nog enigszins opgevangen.

 

Kortom, het risico om in een spiraal van bezuinigingen en in een nieuwe economische crisis te verzeilen is reëel. Om nog maar eens te waarschuwen voor deze soberheidsval organiseren de Europese vakbonden op 29 september 2010 een actiedag. De informatie hierover vind je in de rubriek Acties.