Ondertekening verslag NBB: geen gehuil met de wolven voor De Leeuw

Ondertekening verslag NBB: geen gehuil met de wolven voor De Leeuw

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en in die hoedanigheid Regent bij de Nationale Bank van België, heeft het verslag van de NBB niet onderschreven. Het ABVV moet vaststellen dat de Regentenraad slechts in zeer geringe mate rekening heeft gehouden met de bekommernissen van de werknemers.

Ten eerste is De Leeuw niet akkoord met de bewering dat het hervormingsbeleid vruchten begint af te werpen, meer bepaald inzake werkgelegenheid terwijl die werkgelegenheidsevolutie achter blijft op het gemiddelde in de Eurozone.

Vervolgens wordt de hervorming van de wet inzake loonvorming door de NBB volledig onderschreven, terwijl het duidelijk is dat een verstrenging volledig onnodig is gebleken.

Het feit dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het vrijwaren van sociale rechten bij de vereenvoudiging van regelgeving, is voor Rudy De Leeuw onaanvaardbaar.

Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een pleidooi om het werk meer werkbaar te maken, in het bijzonder voor oudere werknemers. Voor het ABVV is dit een breekpunt want werkbaar werk moet alle prioriteit krijgen in het sociaaleconomisch én maatschappelijk debat.

Tenslotte is er nog altijd onvoldoende aandacht voor een meer rechtvaardige fiscaliteit en voor een sluitende shift naar andere financieringsbronnen dan arbeid in geval van vermindering van werkgeversbijdragen.

De voorzitter van het ABVV kan het verslag in zijn totaliteit dus niet onderschrijven, alhoewel sommige punten onze steun krijgen, waaronder:

  • de aandacht voor duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie;
  • de erkenning van het onaanvaardbaar hoog niveau van de werkloosheid en van het hardnekkig karakter van de ondertewerkstelling van inwoners uit niet EU- landen;
  • de erkenning van het inflatieverhogend effect van (besparings)maatregelen van de overheden;
  • het belang van investeringen in innovatie, opleiding, infrastructuur.

Rudy De Leeuw: “Dit verslag van de NBB kan ik niet goedkeuren omdat er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan wat onze werknemers en onze economie nodig hebben. Koopkracht, werkbaar werk en vrijwaring van sociale rechten verdienen in een verslag van de National Bank alle prioriteit terwijl we vandaag moeten vaststellen dat er vooral tegemoet wordt gekomen aan de agenda van de grote werkgevers en de bankenwereld. Huilen met de wolven in het bos is nooit een slimme zet.”