Nood aan kritisch burgerschap: handhaaf Infocylcus!

Nood aan kritisch burgerschap: handhaaf infocyclus!

Net zoals in gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, …gaan besparingen in de sector van OS steeds verder. Nu gaat ook de organisatie Informatiecyclus voor de bijl.

Sinds 50 jaar organiseert de Belgische ontwikkelingssamenwerking een tweetalige vormingsreeks die uniek is in België (en zelfs Europa): de Infocyclus. Deze vormingsreeks heeft zich door de jaren voortdurend aangepast aan de veranderende visies op ontwikkeling.

Dialoog

De infocyclus telde sinds 2001 voor meer dan 16000 deelnemers, gevormd door meer dan 500 gedreven sprekers uit zowel de private sector, universiteiten, Ngo’s en het bredere middenveld. Deelnemers komen uit alle geledingen van onze samenleving. Deze unieke vorming toonde steeds het engagement van de overheid aan op vlak van globale maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast versterkte dit steeds de dialoog tussen overheid en civiele maatschappij.

Na de besparingen die vorig jaar de Zuid-programma’s van Belgische ontwikkelingsagentschap viseerde, wordt nu haar Noordwerking onder vuur genomen. Om een peulschil van het totale budget te besparen, dreigt de overheid dit unieke programma te doen verdwijnen, evenals de overige BTC-Noordprogramma’s.

Politieke keuzes

Besparingen zijn echter geen noodzakelijkheden, maar politieke keuzes. We verwachten op zijn minst van beleidsmakers dat ze dergelijke beslissingen duidelijk verantwoorden en dringen aan op een weloverwogen keuze. Deze wereld heeft meer dan ooit nood aan kritische wereldburgers.

Teken daarom de petitie ter ondersteuning van Infocyclus. Ook deze mening toebedeeld? Laat jullie horen op www.facebook.com/Infocycle/ of infocycle@btcctb.org.