Actu Nieuwe indexsprong

Nieuwe indexsprong

Vakbond ABVV | Nieuwe indexsprong

De spilindex is overschreden. De uitkeringen en lonen worden aangepast zodat onze koopkracht behouden blijft.
 

In april werd de spilindex van de openbare sector van 114,97 overschreden. Alle sociale uitkeringen (zoals werkloosheid, pensioen, invaliditeit, …) en berekeningsplafonds worden deze maand met 2% verhoogd om de koopkracht veilig te stelllen.

 

De wedden van de ambtenaren worden volgende maand, in juni, aangepast. En vroeg of laat worden ook de lonen in de privésector geïndexeerd, afhankelijk van de sectorale afspraken (CAO’s).

 

Het gaat hier niet om loonsstijgingen!

 

De lonen (en uitkeringen) zijn gekoppeld aan officiële indexcijfers die de levensduurte ‘meten’. Wanneer het leven duurder wordt, maar de lonen zouden niet mee stijgen, dan zouden aankopen een steeds grotere hap uit je budget nemen. Of zoals ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw het formuleerde in zijn 1 meitoespraak: “Vrijwaring van de koopkracht, dat is het doel van de automatische indexering. Zonder automatische indexering zouden de werknemers, de zieken, de gepensioneerden, de werklozen… elk jaar een deel van hun koopkracht verliezen."

 

Meer informatie