Nieuwe CAO over tijdskrediet

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdskrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdskrediet wordt voor medische zorg afgestemd op wettelijk samenwonenden en voor ouderschapsverlof op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.

Tijdskrediet met zorgmotieven

Cao 103ter regelt de uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotieven tot 51 maanden. Wie minder wil werken om bijvoorbeeld voor een kind te zorgen, kan vandaag tot maximum 36 maanden tijdskrediet met een uitkering opnemen, ongeacht de vorm (voltijds, deeltijds of 1/5e). Wil je voor een gehandicapt kind zorgen jonger dan 21 jaar of een zwaar ziek minderjarig kind, dan kon dat nu gedurende 48 maanden.

In het nieuwe voorstel worden die maximumtermijnen opgetrokken tot 51 maanden voor de zorgmotieven. Dit geeft werknemers de mogelijkheid werk en zorg beter te combineren.

Modernisering van tijdskrediet

In cao 103ter werden ook afspraken vastgelegd die het systeem van tijdskrediet moderniseren. Zo spraken de sociale partners af om 1/10e ouderschapsverlof in te voeren. Dat kan interessant zijn voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden. Zo kunnen ze 40 maanden van het recht genieten.

Daarnaast werd voor medische zorg ook rekening gehouden met het feit dat steeds meer mensen wettelijk samenwonend zijn. Nu kan je dus ook tijdskrediet aanvragen om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont.

Werknemers die twee deeltijdse jobs combineren kunnen voortaan ook 1/5 tijdskrediet met motief of een 1/5 landingsbaan opnemen. Tot op vandaag moest je voltijds werken bij één werkgever.

Landingsbanen

In de cao 103ter blijven alle mogelijkheden rond landingsbanen bestaan. Een landingsbaan, of tijdskrediet eindeloopbaan, maakt het mogelijk om aan het einde van je loopbaan minder te werken. Dat kan al vanaf 55 jaar als je 25 jaar loopbaan kan bewijzen. Op dat moment ontvang je nog geen uitkering. Die is pas mogelijk vanaf 60 jaar, of in bepaalde gevallen vanaf een lagere leeftijd. Op dit ogenblik is er enkel zekerheid dat voor dergelijke werknemers, waaronder die met een loopbaan van ten minste 35 jaar, de uitkeringen behouden blijven op 57 jaar. Het overleg om in die gevallen uitkeringen te voorzien vanaf 55 jaar loopt nog.

Tijdskrediet zonder motief

In de nieuwe cao wordt wel het onbetaalde tijdskrediet zonder motief afgeschaft. Tot vandaag kunnen werknemers hun loopbaan gedurende een jaar voltijds onderbreken (om bijvoorbeeld te reizen, aan hun huis te werken of een andere activiteit uit te proberen). In het nieuwe systeem kan dit niet meer. Om deze achteruitgang te compenseren wordt het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat werd genomen, niet langer in mindering gebracht van de 51 maanden tijdskrediet met motief. Bovendien werd het tijdskrediet gemoderniseerd waardoor het beter aansluit bij de wensen en noden van werknemers vandaag.

Dit akkoord is tot stand gekomen dankzij een gezamenlijke wil van de sociale gesprekspartners om een antwoord te bieden op nieuwe noden van werknemers en werkgevers. Het akkoord is noodzakelijk en evenwichtig, en speelt in op maatschappelijke wijzigingen.