Actie Nationale staking 24 juni

Nationale staking

De asociale regering-Michel blijft met 2 maten en 2 gewichten werken. Maar de rek bij de mensen is eruit. Het geduld is op. De maat is vol. Daarom leggen ze het werk neer.

 Pamflet Staking 24 juni

De winsten van de bedrijven en de dividenden van de aandeelhouders stijgen, fraude en fiscale ontduiking worden de regel, op het podium van de fiscale paradijzen in Europa staat België op de tweede plaats...


Toch beslist de regering om:

 • de lonen van de werknemers te bevriezen,
 • de arbeidsmarkt te flexibiliseren (einde van de 38 urenweek, deeltijds werk met uurregeling amper 24 uur op voorhand …),

Lees ook: Wat betekent de wet-Peeters voor jou?

 • de pensioenleeftijd op te trekken (tot 67 jaar),
 • jongeren, vrouwen en gepensioneerden te verarmen,
 • de jacht op de werkzoekenden en de zieken te openen,
 • te snoeien in onze sociale zekerheid en onze openbare diensten, zowel wat betreft de infrastructuur als de arbeidsvoorwaarden …

 

Er bestaan alternatieven voor een rechtvaardige, solidaire maatschappij!

 • Collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon en bijkomende aanwervingen voor een kwaliteitsvol leven en kwaliteitsvolle banen voor iedereen!
 • Automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen, vrijheid van onderhandelen en loonbarema’s voor meer koopkracht!
 • Een geglobaliseerde inkomensbelasting en bijkomende middelen voor fraude-bestrijding voor een rechtvaardige fiscaliteit!
 • Investeringen in banen en infrastructuur voor sterke, kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten voor iedereen!
 • Pensioen op 65 jaar, een aanvaardbare landing via arbeidsduurvermindering of loopbaanvermindering voor zware beroepen (tijdskrediet, SWT’s …) voor een waardig loopbaaneinde!
   

Staak mee!

Het ABVV blijft actie voeren tot de ministers luisteren. Mensen schreeuwen het al maanden van de daken, maar tot nu toe worden ze niet gehoord. Staken en het werk neerleggen maakt duidelijk wie de economie en de samenleving doet draaien, en wie dus zuurstof nodig heeft om dat te blijven doen.

 

Op de dag van de staking krijg je als ABVV-lid geen loon maar wel een stakersvergoeding. Spreek je ABVV-delegee aan voor praktische info.

 • Geen delegee in je bedrijf? Neem contact met je ABVV-gewest of centrale.
   
 • Niet aan het werk? Toon je solidariteit met de stakers en beman mee een stakerspiket of doe mee aan een actie bij jou in de buurt.

 

Steun het sociaal verzet zodat de afbraakpolitiek stopt

De staking van 24 juni is een nieuwe stap in een actieplan. Het statschot van dit actieplan was de nationale betoging van 24 mei. Momenteel houden we infosessies in bedrijven en organiseren we themagebonden acties. De zomervakantie is geen einde. Met dit actieplan bouwen de vakbonden op naar 7 oktober 2016, de tweede verjaardag van de asociale regering-Michel.
 

Planning

 • Tussen 25 mei 2016 en 17 juni 2016: themagebonden acties
   
 • Van 20 juni 2016 tot 24 juni 2016: sensibilisering in de bedrijven
   
 • Vrijdag 24 juni 2016: nationale staking ABVV
   
 • Donderdag 29 september 2016: nationale betoging in gemeenschappelijk front
   
 • Vrijdag 7 oktober 2016: algemene staking in gemeenschappelijk front