Nationale actiedag voor koopkracht

Nationale actiedag voor koopkracht, tegen ongelijkheid

De strijd gaat door voor meer koopkracht en tegen de veel te strakke loonnorm die elke aanzienlijke loonsverhoging fnuikt. De minimumlonen moeten op een serieuze manier omhoog.

Veel te veel mensen slagen er in niet de de eindjes aan elkaar te knopen.

Daarom organiseren we op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht en tegen ongelijkheid. Er zullen acties zijn in alle sectoren en regio's van het land.

Het ontwerp interprofessioneel akkoord was onvoldoende

 • belachelijk lage marge van maximaal 1,1% voor een stijging van de lonen
  • de minderheidsregering wil nu deze loonmarge van 1,1% opleggen
 • veel te beperkte verhoging van de minimumlonen: amper 10 eurocent bruto per uur meer
  • Het ABVV bekwam dat de discussies over een nieuwe verhoging van het minimumloon worden verdergezet. Nieuwe voorstellen zullen dan ook snel op tafel moeten komen. Onze strijd voor een wezenlijke verhoging van het minimumloon gaat onverminderd voort.
 • onrechtvaardige koppeling van de broodnodige verhoging van de uitkeringen aan de ondertekening van het loonakkoord.
  • Wij wilden een aparte discussie over de verdeling van de welvaartsenveloppe, het budget voor de uitkeringen.
   Dit is gelukt. De sociale uitkeringen en de sociale minima van meer dan 1 miljoen gepensioneerden, zieken, invaliden, werkzoekenden zullen met minstens 2% stijgen.

Zonder akkoord te gaan met de belachelijk lage marge en de veel te beperkte verhoging van het minimumloon, hebben we toch belangrijke akkoorden gesloten met:

 • de verhoging van verplaatsingsvergoedingen,
 • een verbetering van de eindeloopbaanvoorwaarden via brugpensioenen (SWT) en toegankelijke landingsbanen

Hogere (minimumlonen) blijven een strijdpunt

Op dinsdag 14 mei voeren we actie

Voor

 • een stevige loonsverhoging
 • een minimumloon van 14 euro/uur (€2.300/maand)
 • meer koopkracht
 • het wegwerken van ongelijkheid
 • een billijke loonwet (wet van ‘96) die ons in staat stelt over echte loonsverhogingen te onderhandelen.

Praktische info volgt. 
De acties op 14 mei 2019 kunnen verschillende vormen aannemen (samenkomsten, betogingen, flyeracties,...).  
We dienen actie- en stakingsaanzeggingen in en stellen de werkgeverskoepels op de hoogte van onze actie en van de beweegredenen. Deelnemende ABVV-leden zullen dus beroep kunnen doen op een stakersvergoeding.